Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-01-21 17:50:16
Автор: Іван

Договір на створення програмних продуктів

Право на включення ПЗ, її елементів та створених на її основі продуктів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій, комп'ютерні інформаційно-пошукові системи і комплекси, які розробляються Замовником; а також право на випуск супроводжуючої документації до них (інструкції користувача

Категорія: Договори

2013-01-18 13:51:27
Автор: Іван

Договір на випуск художнього твору за рахунок коштів автора

Автор передає, а Видавництво приймає на себе випуск літературного твору (назва твору, кількість томів, книг тощо) за рахунок коштів автора, написаного українською мовою, загальним обсягом авторських аркушів, вважаючи в аркуші 40000 друкованих знаків або 700 віршованих рядків, тиражем примірників

Категорія: Договори

2013-01-08 16:23:36
Автор: Іван

Договір про рекламу продукції

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором

Категорія: Договори

2013-01-08 11:47:02
Автор: Іван

Авторський договір на літературні твори

Гонорар оплачується у такий термін: % аванс – після ухвали рукопису, виходячи з попереднього підрахунку його фактичного обсягу; решту суми – після підписання твору до друку або після підписання твору до випуску у світ, але не більше 2% від загального обсягу твору

Категорія: Договори

2013-01-03 16:09:44
Автор: Іван

Договір про поштові послуги

Договір може бути припинений: за взаємною згодою сторін, однобічно, після попереднього письмового повідомлення заінтересованої сторони, Автоматично, в разі порушення однією із сторін своїх зобов'язань.

Категорія: Договори

2012-06-01 16:04:39
Автор: Іван

Зовнішньоекономічний товарообмінний (бартерний) договір

Цим Договором регулюються правовідносини, в межах яких Сторони здійснюють в порядку та на умовах, визначених цим Договором, збалансований за вартістю обмін товарами, який не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі

Категорія: Договори

2012-05-21 16:52:13
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу частки квартири

Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу частки квартири. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть правового значення

Категорія: Договори

2012-05-15 17:23:59
Автор: Іван

Договір застави транспортного засобу між банком та юридичною особою

За твердженням представника Заставодавця предмет застави до укладення цього договору нікому іншому не проданий, відчужений іншим способом, під арештом, заставою, в тому числі податковою, не перебуває, як внесок до статутного фонду юридичних осіб не внесений, правами третіх осіб не обтяжений

Категорія: Договори

2012-05-15 17:18:37
Автор: Іван

Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності

Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Майна. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником майна залишається держава, а Орендар користується ним протягом строку оренди

Категорія: Договори

>