Zrazok

Зразки юридичних документів

2012-02-11 14:49:11
Автор: Іван

Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності (uk).doc

Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Майна.

Категорія: Договори

2012-02-11 14:41:10
Автор: Іван

Договір оренди землі

Після припинення дії Договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду. Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку

Категорія: Договори

2012-02-11 14:29:54
Автор: Іван

Додаткова угода про зміну Договору

Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості

Категорія: Договори

2012-02-11 14:27:43
Автор: Іван

Договір оренди легкового автомобіля

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується передати ОРЕНДАРЕВІ у строкове володіння та користування‚ а ОРЕНДАР зобов'язується прийняти у строкове володіння та користування легковий автомобіль, що визначений у цьому Договорі (надалі іменується "автомобіль‚ що орендується"), та зобов'язується сплачувати ОРЕНДОДАВЦЕВІ орендну плату

Категорія: Договори

2012-02-11 14:04:33
Автор: Іван

Договір на технічне обслуговування та ремонт техніки

ЗАМОВНИК доручає‚ а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе технічне обслуговування та ремонт техніки відповідно до списку‚ що додається до договору‚ із зазначенням у ньому номерів‚ типів та моделей машин (технічних засобів)‚ місця їх розташування.

Категорія: Договори

2012-02-06 20:52:45
Автор: Іван

Договір на технічне обслуговування та ремонт техніки

ЗАМОВНИК доручає‚ а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе технічне обслуговування та ремонт техніки відповідно до списку‚ що додається до договору‚ із зазначенням у ньому номерів‚ типів та моделей машин (технічних засобів)‚ місця їх розташування

Категорія: Договори

2012-01-22 19:55:57
Автор: Іван

Договір на відпуск паливно-мастильних матеріалів (ПММ)

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов'язується організовувати та забезпечувати безперебійну заправку пальним та мастилами автотранспорту Покупця, а Покупець зобов'язується приймати й оплачувати надавані пально-мастильні матеріали (надалі іменуються "ПММ")

Категорія: Договори

2012-01-22 19:47:23
Автор: Іван

Договір на супровід касира з грошима та документами

ЗАМОВНИК доручає, а ОХОРОННА ФІРМА бере на себе зобов’язання щодо су проводу касира з грошима та документами при отриманні ЗАМОВНИКОМ грошових сум у банку, а також виконувати всі інші права та обов’язки за даним договором

Категорія: Договори

2012-01-21 22:09:11
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ між юридичними особами

На умовах даного Договору Продавець зобов'язується передати Покупцеві свою частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю

Категорія: Договори

2012-01-21 21:45:26
Автор: Іван

Договір підряду на виконання оздоблювальних робіт, пов’язаних з будівництвом панельно-каркасного житлового будинку

У разі необхідності зміни термінів оздоблювальних робіт в котеджу, Сторонами оформлюється та підписується скоригований Календарний план виконання та поетапної оплати робіт (Додаток № 3-зкоригований) до даного Договору, який буде невід’ємною частиною

Категорія: Договори

>