Zrazok

Зразки юридичних документів

2012-01-21 21:40:18
Автор: Іван

Договір про надання патентно-інформаційних послуг

Замовник доручає, а Виконавець за відповідну оплату виконує поетапний комплекс патентно-інформаційних та консультаційних робіт і послуг щодо об'єкту інтелектуальної промислової власності - знаку для товарів і послуг

Категорія: Договори

2012-01-21 21:29:50
Автор: Іван

Договір надання послуг розробки презентації медичного препарату

Виконавець зобов'язаний передати, а Замовник прийняти та оплатити повністю завершені послуги. За згодою Сторін можуть бути передбачені прийняття та оплата окремих етапів послуг - або інший спосіб оплати

Категорія: Договори

2012-01-21 21:22:35
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу пайових часток в ТОВ між підприємствами

ПОКУПЕЦЬ після підписання Даного Договору може звернутися до ТОВ з проханням про переоформлення на його ім'я свідоцтва про внесення вкладу до статутного фонду ТОВ, яке повинно бути оформлене у відповідності до Статуту ТОВ

Категорія: Договори

2012-01-21 21:20:46
Автор: Іван

Договір про захист комерційної інформації

Сторони підтверджують розуміння ними важливості договірного врегулювання відносин, що становлять предмет цього Договору, та погоджуються взяти на себе наступні зобов'язання

Категорія: Договори

2011-12-21 09:14:37
Автор: Іван

Договір про припинення зобов'язання шляхом заміни його новим зобов'язанням

Сторони за цим Договором дійшли домовленості у відповідності зі ст. 604 Цивільного кодексу України про припинення первісного зобов'язання між Стороною-1 та Стороною-2, яке виникло на підставі

Категорія: Договори

2011-12-21 09:13:39
Автор: Іван

Договір застави основних засобів

Цим Договором забезпечується виконання Заставодавцем зобов'язань перед Заставодержателем

Категорія: Договори

2011-12-21 09:11:32
Автор: Іван

Договір відповідального зберігання

Депонент передає, а Охоронець приймає на відповідальне зберігання товар згідно специфікації, що є невід’ємною частиною даного Договору, названі у подальшому "майно", вартістю, згідно приходних або супроводжувальних документів

Категорія: Договори

2011-12-21 09:09:34
Автор: Іван

Договір поручництва

У відповідності до Даного Договору, поручник зобов’язується солідарно відпові дати перед кредитором за виконання зобов’язань за договором

Категорія: Договори

2011-12-13 14:25:16
Автор: Іван

Договір на здійснення операційного аудиту

Замовник доручає а Виконавець бере на себе зобов`язання здійснити аудиторську перевірку (операційний аудит) за Програмою, затвердженою Замовником (додаток 1) яка є невід`ємною частиною цього Договору

Категорія: Договори

>