Zrazok

Зразки юридичних документів

2011-11-03 09:29:03
Автор: Іван

Договір франчайзингу

Даний Договір укладається з метою успішного збуту товарів та послуг на ринку та ділового співробітництва сторін у договорі задля досягнення найкращих економічних результатів

Категорія: Договори

2011-11-02 13:45:59
Автор: Іван

Договір факторингу

Клієнт відступає Факторові своє право грошової вимоги згідно з Договором №, між Боржником і Клієнтом, далі по тексту іменований - Основний Договір, а Фактор оплачує поступку права вимоги на умовах цього Договору

Категорія: Договори

2011-11-02 10:07:01
Автор: Іван

Договір дарування

Дарувальник зобов’язується безоплатно передати Обдаровуваному майно у власність, склад якого, а також порядок та умови передачі визначаються цим Договором

Категорія: Договори

2011-11-01 16:01:15
Автор: Іван

Видавничий договір

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Автор зобов'язується створити літературний твір відповідно до вимог Видавництва та надати Видавництву дозвіл (ліцензію) на одноразове видання (відтворення й опублікування) твору

Категорія: Договори

2011-10-29 10:25:00
Автор: Іван

Договір оренди

Орендодавець, з однієї сторони, і Організація орендарів названа у подальшому "Орендар", з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче

Категорія: Договори

2011-10-27 21:22:11
Автор: Іван

Договір застави квартири

Цим договором забезпечується виконання товариством з обмеженою відповідальністю, майновим поручителем якого є Заставодавець, зобов'язань перед Заставодержателем

Категорія: Договори

2011-10-27 20:57:41
Автор: Іван

Договір підряду на розробку та обслуговування WEB-сайту

Підрядник зобов'язується виконати за завданням Замовника роботу, зазначену в пункті 1.2 цього договору, і здати її результат Замовнику, а Замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його.

Категорія: Договори

2011-10-24 10:26:04
Автор: Іван

Договір прокату

За цим Договором Наймач отримує від Наймодавця в строкове платне користування передбачені цим Договором рухомі речі

Категорія: Договори

2011-10-24 10:26:04
Автор: Іван

Договір прокату

За цим Договором Наймач отримує від Наймодавця в строкове платне користування передбачені цим Договором рухомі речі

Категорія: Договори

2011-10-24 10:26:04
Автор: Іван

Договір прокату

За цим Договором Наймач отримує від Наймодавця в строкове платне користування передбачені цим Договором рухомі речі

Категорія: Договори

>