Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:40:07
Автор: Іван

Типовий підрядний договір на технічне обслуговування та ремонт ліфтів і диспетчерських систем

Під час виконання договірних зобов'язань Сторони керуються діючим законодавством України, ПББЕЛ, "Положенням про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні" КД 36.1-001-2000, "Положенням про технічне обслуговування, ремонт та реконструкцію (відновлення) систем ОДС (ОДЗ), ГОСТ

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:05
Автор: Іван

Договір доручення на ведення справ в Господарському суді

ЗАМОВНИК здійснює оплату за Даним Договором одноразово в безготівковому порядку платіжним дорученням на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ: – за п.4.1.1 Даного Договору передоплата протягом ___ днів з моменту його підписання; – за п.4.1.2 Даного Договору протягом ___ днів з моменту набрання

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:05
Автор: Іван

Ліцензійний договір про надання дозволу на використання комерційної таємниці

Цей договір укладено між: ___ ___ далі - Ліцензіар, з одного боку, і ___ ___ далі - Ліцензіат, з іншого боку, беручи до уваги, що: а) ___ (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи, що є власником комерційної таємниці) ___ має знання і досвід у галузі ___; б)

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:04
Автор: Іван

Договір маклерський з продавцем

"ЗАМОВНИКИ" мають намір передати всі права власності на нерухомий об'єкт, надалі іменований "НЕРУХОМІСТЬ", зазначений у додатку 1.1 до цього Договору, третій юридичній або фізичній особі і укладають цей Договір з "ВИКОНАВЦЕМ" з метою отримання інформаційно-консультаційних послуг для юридично

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:04
Автор: Іван

Договір підряду на капітальний ремонт

Замовник зобов'язаний передати Підряднику у встановленому порядку затверджену проектно-кошторисну документацію, необхідні для провадження робіт обладнання, матеріали, прийняти від Підрядника за актом об'єкт капітального ремонту та оплатити виконані роботи

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:03
Автор: Іван

Договір застави майнових прав на об'єкт промислової власності

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:02
Автор: Іван

Договір підряду з тимчасовим трудовим (творчим) колективом

___, (назва організації) надалі "ЗАМОВНИК", в особі ___, (П.І.Б., посада) що діє на підставі ___, з одного боку, і (статуту, положення, довіренності) Тимчасовий трудовий (творчий) колектив, надалі "ТТК", в особі ___ ___, що діє на підставі рішення загальних зборів ТТК, з іншого боку, (П.І.Б.) уклали

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:02
Автор: Іван

Договір оренди кімнати для офісу малого підприємства

ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний: - забезпечувати безперешкодне використання ОРЕНДАРЕМ приміщення, що орендується, на умовах Даного Договору; - забезпечити персоналу ОРЕНДАРЯ безперешкодний вхід до будинку, в якому знаходиться приміщення, що орендується; - видавати ОРЕНДАРЮ документи, які свідчать про

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:01
Автор: Іван

Договір про надання консультаційної послуги

Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, дає завдання, а Виконавець приймає на себе зобов'язання надати за плату Замовнику послугу щодо проведення разового консультаційного обслуговування персоналу Замовника із фінансових та економічно-правових питань, пов'язаних з виробничою

Категорія: Договори

2013-03-23 23:40:01
Автор: Іван

Договір на здійснення послуг охорони

Забезпечити: - освітлення у темний час доби території об'єкта, прийнятого під охорону, та підступів до нього задля доступності і можливості спостереження співробітнику, який здійснює охорону; - здійснення заходів протипожежної профілактики та дотримання співробітниками ЗАМОВНИКА вимог пожежної

Категорія: Договори

>