Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:39:53
Автор: Іван

Договір про надання маркетингових послуг

Маркетингові дослідження здійснюються за наступними напрямками: - можливості та перспективи ведення комерційних операцій щодо об'єкта маркетингових досліджень на території, щодо якої проводяться маркетингові дослідження; - визначення діючих та потенційних конкурентів на відповідному сегменті ринку;

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:52
Автор: Іван

Типовий договір про конфіденційність наданої інформації про АТ

Отримуюча сторона зобов'язана: - повідомити кожного з Представників про конфіденційність наданої інформації та про умови цього Договору; - дати інструкції кожному з Представників щодо дотримання конфіденційності під час роботи з конфіденційною інформацією і використовувати її тільки в зв'язку з

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:51
Автор: Іван

Договір оренди приміщення для офісу малого підприємства

У момент підписання акту приймання Орендодавець передає Орендарю ключі від приміщення‚ що орендується‚ після чого персоналу Орендаря має бути забезпечений безперешкодний доступ у приміщення‚ що орендується

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:51
Автор: Іван

Договір операційного аудиту

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СТОРІН 4.1 Виконавець в ході перевірки та по її результатам зобов`язаний: дотримуватись вимог чинного законодавства України, Національних (або Міжнародних) нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудитора України; уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або його

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:50
Автор: Іван

Договір процентної позики

За цим договором Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі, встановленому Договором, а Позичальник зобов'язується повернути їх Позикодавцю, а також сплатити проценти в розмірі та порядку, встановлених Договором

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:49
Автор: Іван

Договір про надання юридичних послуг

Юридична фірма бере на себе зобов'язання із надання Замовникові наступних юридичних послуг: а) перевіряє відповідність вимогам законодавства внутрішніх документів (локальних актів) Замовника, візує їх, надає допомогу Замовнику з підготовки та коректного оформлення зазначених документів; б) бере

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:49
Автор: Іван

Договір про надання інформатизаційних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю "___", платник податків на загальних підставах (свідоцтво № ___ від ___ року), далі – ЗАМОВНИК, в особі генерального директора ___, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та СПД ___, далі Виконавець, що є платником єдиного податку (свідоцтво ___ №

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:48
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу великої рогатої худоби

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по дійсному договору, якщо пов- не або часткове невиконання своїх зобов'язань являється наслідком обставин непоборної сили (землетрусу, пожежі, повені, епідемії), а також некласичних видів форс-мажорних обставин

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:47
Автор: Іван

Договір між батьками про сплату аліментів

Ми, ___ (ідентифікаційний номер ___), який проживає за адресою: ___, з однієї сторони, та ___ (ідентифікаційний номер ___), яка проживає за адресою: ___, розуміючи значення своїх дій, діючи добровільно, без будь-якого примусу, уклали цей договір про наступне: 1

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:47
Автор: Іван

Шлюбний договір (для громадян, які перебувають у шлюбі)

Майно, яке належить кожному чоловікові до вступу в шлюб, отримане в період шлюбу кожним з подружжя у дар, в порядку спадкування, а також з інших безоплатним операцій, що носять особистий характер, є власністю того чоловіка, кому майно належало до шлюбу чи було передано в період шлюбу

Категорія: Договори

>