Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:39:46
Автор: Іван

Договір поставки брухту та відходів кольорових металів

Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:46
Автор: Іван

Договір на закупівлю сільськогосподарської продукції

Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:45
Автор: Іван

Типовий видавничий договір на твори образотворчого мистецтва

Примітки: а) зазначені строки обчислюються з наступного дня після отримання ескізу або оригіналу Видавництвом; б) час перебування ескізу або оригіналу на перегляді у відповідній організації, якщо необхідність такого перегляду встановлена нормативними актами, і крім того ще 2 тижні після перегляду з

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:44
Автор: Іван

Договір на проведення аудиту звітності

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СТОРІН 2.1.Виконавець в ході перевірки та по її результатам зобов`язаний: - дотримуватися вимог чинного законодавства України, Національних (або Міжнародних нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудитора України; - уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або його

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:43
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу цінних паперів

Обставинами непереборної сили згідно цього договору вважаються: пожежі, повені, епідемії, епізоотії, землетруси та інші природні та штучні (техногенні) лиха, повстання, ембарго, війни або військові дії будь-якого типу, мобілізації, страйки, нормативні та ненормативні акти органів законодавчої або

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:42
Автор: Іван

Договір страхування від втрати прав власності на нерухоме майно

Страхувальник і Вигодонабувач в період дії договору страхування зобов'язані: - Негайно повідомити Страховика про всякому подію (у термін не більше п'яти днів з моменту, коли про цю подію стало відомо Страхувальнику або Вигодонабувачу), наслідком якого може бути настання страхового випадку

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:42
Автор: Іван

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг

Виконавець надав за період з ___ по ___ року інформаційно-косультаційні послуги, передбачені Договором № ___ від ___р.: вивчення процесу управління компанією, надання усних або письмових рекомендації по вдосконаленню цього процесу; контроль за результатами впровадження рекомендацій по вдосконаленню;

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:41
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу транспортних засобів

___, именуем__ в (наименование предприятия, организации) дальнейшем "Продавец", в лице ___, (должность, фамилия, и.о.) действующего на основании ___, с одной стороны, (Устава, положения) и ___, именуем__ в (наименование предприятия, организации) дальнейшем "Покупатель", в лице ___, (должность

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:41
Автор: Іван

Договір найму обладнання

Орендар зобов'язаний: а) використовувати майно відповідно до умов Договору та його призначення; б) підтримувати майно в справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт; в) нести витрати по утриманню майна; г) у встановлені Договором строки вносити орендну плату; д) повернути майно після

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:40
Автор: Іван

Договір поставки товару

Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій

Категорія: Договори

>