Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:39:39
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу валюти

Терміни оплати: протягом ___ з моменту укладення Даного Договору аванс (завдаток) у розмірі ___; протягом ___ з моменту надходження валюти на рахунок ПОКУПЦЯ остаточний розрахунок

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:39
Автор: Іван

Договір про надання в користування технологічних ресурсів

___,що є юридичною особою за законодавством України та має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, надалі "Виконавець", в особі Генерального директора ___, який діє на підставі Статуту та Ліцензії, виданої Департаментом зв’язку та інформатизації України Серія ___ № ___ (діє до

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:38
Автор: Іван

Договір на навчання студента

___, який (яка) далі іменується Одержувач, з одного боку, Вищий навчальний заклад в особі ___, який діє на підставі Статуту, з друго го боку, Акціонерно-комерційний банк ___, який далі іменується Банк, в особі ___, який діє на підставі Статуту, з третьої сторони, уклали цей договір про таке: 1

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:37
Автор: Іван

Договір про створення приватного товариства (засновницький договір)

До виключної компетенції загальних зборів належить: 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 2) внесення змін до статуту товариства; 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 4) прийняття рішення про зміну типу товариства; 5) прийняття рішення про розміщення акцій; 6)

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:36
Автор: Іван

Договір орендного підряду між підприємством і орендним колективом

___, іменоване надалі Підприємство, в особі директора ___, що діє на підставі ___, з одного боку, і Орендний колектив ___ (цеху, дільниці), іменований надалі Орендний колектив, в особі ___, діючого на підставі ___, керуючись чинним законодавством, Статутом підприємства та іншими нормативними актами

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:35
Автор: Іван

Договір оренди кімнати для офісу

2.1 цього Договору; - своєчасно здійснювати орендні платежі; - самостійно і за власний рахунок здійснювати поточний ремонт приміщення, що орендується, протягом строку орендного користування; - не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову, добудову та перепланування приміщення, що

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:35
Автор: Іван

Договір на надання телекомунікаційних послуг

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор - пожежа, повінь, землетрус чи інші стихійні лиха, міжнародні санкції, воєнні дії, прийняття уповноваженими

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:34
Автор: Іван

Договір фінансового лізингу

Всі ризики та витрати, пов'язані з відправкою, покладаються на Лізингоодержувача; 17.5.6) якщо, незважаючи на викладені умови, Лізингоодержувач не виконає відправку Техніки, то Лізингодавець набуває права користування Технікою і може здійснити її перевезення на власний розсуд за рахунок

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:33
Автор: Іван

Договір про технічний нагляд

Не допускать проведения и приёма выполненных строительных работ с нарушением требований согласованной и утверждённой проектной документации, строительных норм, правил, стандартов и технических условий, стройгенплана, паспорта фасадов, использования недоброкачественных строительных материалов

Категорія: Договори

2013-03-23 23:39:32
Автор: Іван

Договір комісії

Права і обов'язки Комісіонера 1.Комісіонер зобов'язується: а) вивчити ринок з метою пошуку Покупця, який бажає придбати Вироби на умовах, визначених у цьому договорі; б) повідомляти Комітенту на його вимогу всі відомості про хід виконання цього договору; в) за необхідності залучати представників

Категорія: Договори

>