Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір дарування квартири (нотаріально засвідчений)

Місто ____________________________________,

_________________________________________ року, ______________ місяця, __________ числа.

Ми, з одного боку – ___________________________ (ПІБ) (ІН _____________________), який мешкає _________________________________________________________, іменований далі "Дарувальник", і

з другого боку – ___________________________ (ПІБ) (ІН _____________________), який мешкає _________________________________________________________, іменована далі "Обдаровувана", попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо дійсності угод, уклали цей договір про таке:

1. Дарувальник передає безоплатно у власність Обдаровуваної квартиру під номером ____ (_______), що знаходиться у будинку під номером ___ (__________), що розташований по вул. _______________ в місті _________________.

2. Квартира, що дарується, належить Дарувальнику на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого _____________________, державним нотаріусом ______________________ державної нотаріальної контори __________ року за реєстровим № _______ та зареєстрованого в _____________ міському БТІ ___________ року, у реєстрову книгу за № __________.

3. Квартира складається з однієї жилої кімнати, загальною площею _____ (_________________) метра квадратних, жила – _____ (_________________) метрів квадратних.

4. Цей дар сторони оцінюють в _____ (_________________) гривень 00 коп.

5. Право власності на частину квартири, що дарується, переходить до Обдаровуваної з моменту передачі дарунка, про що буде свідчити одержання Обдаровуваною цього договору після його нотаріального посвідчення.

6. Відповідно до відомостей, викладених у довідці-характеристиці, виданій _______________ міським бюро технічної інвентаризації __________ р., № ______ дійсна проіндексована вартість квартири, що відчужується, становить _____ (_________________) гривня 00 коп.

7. Дарувальник стверджує, що відчужувана квартира є його власністю. Крім осіб, що вказані в договорі, як сторони, у вказаній квартирі ніхто не зареєстрований і тому права осіб, що мешкають в цій квартирі, на користування після укладення цього договору не змінюються. На момент підписання цього договору права третіх осіб щодо застави, позички (найму), довічного утримання відсутні, квартира під будь-яких обтяженням, в т.ч. за зобов’язаннями щодо її внеску до статутного капіталу товариств, відчуження іншим особами способом, немає, вона не заставлена, не знаходиться в податковій заставі, в спорі не перебуває, заборони (арешт) щодо неї відсутні.

8. Дарувальник зобов’язується звільнити квартиру від власних речей і передати її Обдаровуваній для користування протягом 10 днів після нотаріального посвідчення цього договору.

9. Законодавство щодо визнання угод недійсними, ст.ст. 59, 65, 74 Сімейного Кодексу, ст.ст. 717-728 Цивільного кодексу, ст.ст. 190 Кримінального кодексу, сторонам нотаріусом роз’яснено.

10. Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір, цей договір не носить характеру мнимої або удаваної угоди, а також те, що вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно укладеного договору і ніяких зауважень, доповнень до цього договору не мають. Цей договір підписується сторонами добровільно, при здоровому розумі та ясній пам’яті, відповідає дійсним намірам сторін, зміст статей законодавства, які зазначені у договорі сторонам відомі та зрозумілі.

11. Всі витрати за посвідчення договору сплачує Обдаровувана.

12. Цей договір складено в 2-х примірниках, один з яких залишається в справах __________________ приватного нотаріуса ________________________ міського нотаріального округу, а другий видається Обдаровуваній.

ПІДПИСИ:

Місто ________________, _____________ року.

Цей договір посвідчено мною __________________________, приватним нотаріусом ______________ міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін, які підписали цей договір встановлено, їх дієздатність, а також належність гр. ______________________________ квартири, що відчужується, перевірено.

Відповідно до вимог ст. 182 Цивільного кодексу України, право власності підлягає державній реєстрації..

Зареєстровано в реєстрі за № _________.

Одержано плати 1 % від суми договору – ________ (__________________) гривень.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*