Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір доручення на продаж продукції

м. ____________ "____" ___________ _______ р.

ПОВІРЕНИЙ: _________________________________________________________________,

в особі ___________________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ДОВІРИТЕЛЬ: _________________________________________________________________,

в особі ____________________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ДОВІРИТЕЛЬ доручає, а ПОВІРЕНИЙ бере на себе зобов’язання укласти від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір купівлі-продажу з третьою особою, надалі ПОКУПЕЦЬ.

1.2. Доручення вважається виконаним після укладення ПОВІРЕНИМ угоди з ПОКУПЦЕМ.

1.3. Конкретні умови здійснення угоди, кількість продукції, мінімальна ціна продажу, а також інші вказівки ДОВІРИТЕЛЯ наводяться у Додатку № 1 до Даного Договору. Додаток № 1 є невід’ємною частиною Даного Договору.

1.4. ПОКУПЕЦЬ повинен знаходитися на наступній території (договірна територія) : ___________________________________________________________________________________.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО

ПОВІРЕНИЙ зобов’язаний:

– виконати дане йому доручення у відповідності до вказівок ДОВІРИТЕЛЯ, передбачених Даним Договором та Додатком до нього, а також даних йому останнім додатково в письмовій формі;

– у термін __________ повідомляти ДОВІРИТЕЛЯ про перебіг виконання доручення;

– у термін __________ сповістити ДОВІРИТЕЛЯ про укладення договору та передати йому примірник підписаного з ПОКУПЦЕМ договору;

– передати ДОВІРИТЕЛЮ все отримане у зв’язку з виконанням доручення в термін_____;

– у випадку неможливості виконати доручення за Даним Договором ПОВІРЕНИЙ зобов’язаний в термін _______________ повідомити про це ДОВІРИТЕЛЯ для прийняття останнім рішення у термін ___________ про зміну або припинення договору.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ

ДОВІРИТЕЛЬ зобов’язаний:

– у термін ________ після підписання Даного Договору забезпечити ПОВІРЕНОГО всіма необхідними матеріалами, сертифікатами на продукцію та іншими документами, необхідними для виконання доручення, у тому числі гарантіями наявності товару;

– у термін _________ після підписання Даного Договору видати ПОВІРЕНОМУ довіреність на право здійснення угоди з ПОКУПЦЕМ із зазначенням обсягу повноважень;

– у термін __________ прийняти від ПОВІРЕНОГО звіт про виконання доручення, надані ним документи, а також і все отримане за Даним Договором;

– виплатити ПОВІРЕНОМУ винагороду, а також відшкодувати його витрати щодо виконання доручення.

4. ПЕРЕДОРУЧЕННЯ

4.1. ПОВІРЕНИЙ зобов’язаний виконати дане йому доручення особисто.

4.2. Передоручення може мати місце за Даним Договором лише за письмовою згодою ДОВІРИТЕЛЯ з обов’язковим зазначенням усіх необхідних відомостей про заступника.

4.3. При передорученні ПОВІРЕНИЙ відповідає лише за вибір заступаючої особи, а не за успіх переговорів і виконання доручення.

5. ПРАВА ПОВІРЕНОГО

ПОВІРЕНИЙ має право відступити від вказівок ДОВІРИТЕЛЯ лише з письмового дозволу останнього.

Без цього ПОВІРЕНИЙ має право відступити від вказівок ДОВІРИТЕЛЯ, якщо через обставини справи це необхідно в інтересах ДОВІРИТЕЛЯ і ПОВІРЕНИЙ не міг попередньо запитати ДОВІРИТЕЛЯ або в термін ___________ не отримав відповіді на свій запит.

6. ВИНАГОРОДА ПОВІРЕНОГО

За виконання доручення ПОВІРЕНИЙ отримує від ДОВІРИТЕЛЯ винагороду в розмірі __________ від суми укладеної з ПОКУПЦЕМ угоди.

У випадку часткового виконання доручення винагорода виплачується пропорційно вико наному.

Право на винагороду ПОВІРЕНИЙ отримує після укладення угоди з ПОКУПЦЕМ.

(Можливий варіант, коли право на винагороду в ПОВІРЕНОГО виникає після отримання ДОВІРИТЕЛЕМ покупної ціни від ПОКУПЦЯ. Відповідно буде вирішуватися питання і про порядок розрахунків з ПОВІРЕНИМ за п.3 Договору).

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

ДОВІРИТЕЛЬ платіжним дорученням перераховує ПОВІРЕНОМУ належну винагороду в термін _____________ після виникнення в останнього права на винагороду.

8. ЗВІТ ПОВІРЕНОГО

8.1. ПОВІРЕНИЙ у термін ____________ після виконання доручення зобов’язаний подати ДОВІРИТЕЛЮ письмовий звіт з додатком підтверджувальних документів як фінансового, так і іншого характеру.

Подання звіту не залежить від вимоги ДОВІРИТЕЛЯ та надання йому інформації про хід виконання доручення та про його виконання.

8.2. ДОВІРИТЕЛЬ зобов’язаний негайно прийняти звіт ПОВІРЕНОГО та затвердити його в термін __________. За наявності заперечень за звітом ДОВІРИТЕЛЬ повинен повідомити про них ПОВІРЕНОГО. У протилежному випадку звіт вважається затвердженим після закінчення вище вказаного терміну.

8.3. У випадку невиконання доручення ПОВІРЕНИЙ подає ДОВІРИТЕЛЮ звіт у термін __________ після припинення дії Даного Договору.

9. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ПОВІРЕНОГО

9.1. Виконання доручення ПОВІРЕНИМ здійснюється за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ незалежно від успіху дії ПОВІРЕНОГО та від розміру виконаного доручення.

9.2. Відшкодування витрат здійснюється ДОВІРИТЕЛЕМ у термін ___________ після затвердження звіту ПОВІРЕНОГО в безготівковому порядку платіжним дорученням.

9.3. Підлягають відшкодуванню наступні витрати ПОВІРЕНОГО: _____________________

__________________________________________________________________________________.

Інші витрати ПОВІРЕНОГО відшкодовуються ним із винагороди або здійснюються за його рахунок.

9.4. В усіх випадках відшкодовуються витрати ПОВІРЕНОГО, здійснені ним з відома та згоди ДОВІРИТЕЛЯ, а також допущені без вини першого за непередбачуваних обставин.

10. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ

ПОВІРЕНИЙ зобов’язаний виконати доручення ДОВІРИТЕЛЯ в термін _______________ з моменту підписання Даного Договору.

Термін виконання доручення є терміном дії Даного Договору.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Сторони за Даним Договором несуть наступну відповідальність:

ПОВІРЕНИЙ: _____________________________________________________________.

ДОВІРИТЕЛЬ: ____________________________________________________________.

12. ІНШІ УМОВИ

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>