Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір інвестування (попередній)

м.__________________                                                                                __________________р.

У відповідності до рішення _______ сесії ___ скликання __________ сільської ради від ___________р.

Виконавчий комітет ______________ сільської ради __________________ району __________ області, в особі голови __________________________, який діє на підставі ______________, з одного боку, та

Приватне підприємство "______________", в особі директора _____________________________, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

ПП "______________" зобов’язується провести інвестування в розвиток об’єктів, що підвідомчі _____________________ сільській раді (далі за текстом - _СР) та знаходяться на території с. ________ та інших об’єктів в розвитку яких буде зацікавлена _СР.

Стаття 2. РОЗМІР ІНВЕСТИЦІЙ.

За даним договором ПП "______________" зобов’язується провести інвестування в розмірі не більше __________ (_______________________) гривень.

Стаття 3. ТЕРМІН ІНВЕСТУВАННЯ.

ПП "____________" зобов’язується провести інвестування в розвиток передбачених даним договором об’єктів протягом 2 (двох) років з моменту підписання даного договору.

Стаття 4. СПОСОБИ ІНВЕСТУВАННЯ.

Виконання обов’язків інвестування та внесення інвестицій буде проводитися шляхом укладення окремих додаткових угод з відповідними суб’єктами, з урахуванням вимог, передбачених ст. 1 даного договору.

Стаття 5. УМОВИ ІНВЕСТУВАННЯ.

ПП "____________" має право проводити інвестування за даним договором грошима, майном та іншими не забороненими діючим законодавством України формами (видами) інвестування.

Стаття 6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

Даний договір діє з моменту його підписання і до повного виконання сторонами своїх зобов’язань, але не більше терміну, передбаченому ст. 3 даного договору.

Стаття 7. ІНШІ УМОВИ.

Факт виконання зобов’язань інвестування за даним договором підтверджується підписанням сторонами відповідного акту до даного договору.

Даний договір складений у трьох примірниках, українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Стаття 8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*