Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір купівлі-продажу акцій акціонерного товариства відкритого типу

м. ____________ "____" _______________ р.

ПРОДАВЕЦЬ: ________________________________________________________________________________,

в особі _________________________________________________________________________________________,

що діє на підставі ________________________________________________________________________________,

з одного боку, і

ПОКУПЕЦЬ: _________________________________________________________________________________,

в особі _________________________________________________________________________________________,

що діє на підставі ________________________________________________________________________________,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність ПОКУПЦЯ, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти та оплатити наступні акції:

1.1.1. Найменування акцій: _____________________________________________________________________.

1.1.2. Найменування емітента: __________________________________________________________________.

1.1.3. Номер державної реєстрації: _______________________________________________________________.

1.1.4. Номінальна вартість: _____________________________________________________________________.

1.1.5. Кількість акцій: __________________________________________________________________________.

2. ЦІНА (КУРС) АКЦІЙ

2.1. Ціна акцій складає ________________________________________________________________________.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Терміни оплати:

протягом __________________________________________________ з моменту укладення Даного Договору

аванс (завдаток) у розмірі ________________________________________________________________________;

протягом __________________________ з моменту підписання акту передачі акцій остаточний розрахунок.

3.2. Порядок оплати: __________________________________________________________________________.

(поштовий, телеграфний)

3.3. Вид розрахунків: _________________________________________________________________________.

(готівковий, безготівковий, змішаний)

3.4. Форма розрахунків: _______________________________________________________________________.

(платіжне доручення, чек, вимога-доручення)

3.5. ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити ПРОДАВЦЯ про здійснення платежу в термін ______________ з моменту _____________________ шляхом _________________________________________________________.

(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АКЦІЙ

4.1. Оформлення купівлі-продажу акцій здійснюється у _____________________________________________

(найменування конкретної реєструючої організації)

протягом ____________________ з моменту _________________________________________________________.

4.2. Усі витрати щодо оформлення акцій несе _____________________________________________________.

4.3. Право власності на акції виникає у ПОКУПЦЯ з моменту _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення ПРОДАВЦЕМ терміну, передбаченого п.4.1, він сплачує ПОКУПЦЮ пеню в розмірі __________________________ вартості непереданих у строк акцій за кожний день прострочення.

5.2. У випадку порушення ПОКУПЦЕМ терміну, передбаченого п.3.1 Даного Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню в розмірі ___________________________ несплаченої суми за кожен день прострочення.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

7.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*