Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на надання стоянки для автомобіля

м.__________________                                                                                __________________р.

____________________________, іменований надалі "Виконавець", в особі ______________________,

діє на підставі _________________, з одного боку, і

гр-н _______________________________________________________, іменований надалі "Замовник", з іншого боку, уклали між собою цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором "Виконавець" зобов'язується надати "Замовнику" на своїй території за адресою: _______________________________________________________________________ бокс для стоянки автомашини марки _________________________________ держномер ___________________, здійснювати охорону вказаного автомобіля своїми силами і засобами за весь час знаходження автомобіля на стоянці, в період з _____________ р. по _____________ р.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Обов'язки "Виконавця":

- приймати зазначений автомобіль на стоянку в будь-який час в період з _____________ р. по ____________ р. з відміткою особи, що здійснює пропуск автомобілів на територію, що охороняється, на бланку узгодженої сторонами форми часу перебування автомобіля на стоянці, що охороняється "Виконавця" і підписи зазначеної особи;

- за весь час знаходження автомобіля на стоянці, що охороняється "Виконавця" останній здійснює охорону вказаного автомобіля з метою недопущення псування, загибелі, розукомплектування автомобіля, іншого заподіяння "Замовнику" майнового збитку;

- нести повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Замовнику псуванням, загибеллю, розукомплектуванням чи іншими причинами за весь час знаходження автомобіля на стоянці, що охороняється "Виконавця", в тому числі викраденням та іншими злочинними посяганнями третіх осіб.

2.2. Обов'язки "Замовника":

- за послуги, передбачені п.п. 1.1., 2.1. цього договору щомісячно оплачувати "Виконавцю" винагороду у розмірі ____________________ гривень з розрахунку ___________________________ за _____________________________________________.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За неналежне або невиконання обов'язків, покладених на Виконавця цим договором, останній несе майнову відповідальність у повному обсязі, включаючи неотриманий прибуток і упущену вигоду.

Від відповідальності за заподіяну матеріальну шкоду, що виник в результаті невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх обов'язків, останній звільняється тільки в разі наміру Замовника, що призвів до заподіяння такої шкоди.

3.2. За порушення Замовником п. 2.2. цього договору Виконавець має право вимагати від Замовника сплати пені за прострочення оплати винагороди в розмірі __________% за кожен день прострочення.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до _____________ р.

4.2. Цей договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін.

4.3. Дострокове розірвання договору допускається за угодою сторін.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>