Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на охорону об'єкта

м. __________

"___" _______________ ______ р.

_______________________________________________________________________,

названий у подальшому Замовник, в особі ___________________________________

_______________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________, з одного боку, і __________________________________________________________, названий у подальшому Охоронна фірма, в особі _____________________________ _______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________, з іншого боку, уклали цей Договір про подане нижче.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Охоронна фірма бере під охорону об'єкти, перераховані у переліку та плані (схемі) об'єктів, які охороняються, що додаються до Договору.

1.2. Об'єкти, що передаються-під охорону, повинні відповідати наступним вимогам:

а) територія по периметру підприємств, виробничі цехи, склади, бази, будівельні майданчики та підступи до них, а також вітрини магазинів, ательє, павільйонів та інші приміщення, що охороняються, з настанням темряви повинні освітлюватися __________________________________________________________ ______________________________________________________________________,

(вид освітлювання)

щоб вони були доступні спостереженню нарядів охорони.

Освітлення території об'єкта, що охороняється, не здійснюється у випадках _______________________________________________________________________

Складання будь-яких матеріалів в середині об'єкту, що охороняється, може здійснюватися не ближче ________________________________ від огорожі.

б) стіни, дахи, стелі, горищеві, слухові вікна, люки та двері приміщень, в яких зберігаються товарно-матеріальні цінності, мають знаходитися у справному стані. На вікнах нижніх поверхів наступних приміщень (за винятком вітринних вікон магазинів, підприємств громадського харчування та ательє) : ______________ _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________ мають встановлюватися металеві грати або ставні з замками. Тип ґрат та ставнів узгоджується Замовником з місцевими органами Державного пожежного нагляду.

в) об'єкти повинні бути обладнані наступними технічними засобами охорони _______________________________________________________________ _______________________________________________________________________

(зв'язок, сигналізація, прилади охоронно-пожежної сигналізації, освітлення,

_______________________________________________________________________

огорожа, замки, засуви, турнікети, механізовані ворота, оглядові майданчики,

_______________________________________________________________________

кімнати догляду та збереження особливих речей робітників та службовців)

_______________________________________________________________________ та засобами для гасіння пожежі.

На об'єктах повинен бути забезпечений вільний доступ Охоронної фірми до установлених приладів охоронно-пожежної сигналізації та засобів для гасіння пожежі.

Технічний стан об'єктів, що приймаються під охорону, засобів охорони та гасіння пожежі, додаткова потреба в цих засобах, а також термін їх запровадження зазначаються в двосторонньому акті, що складається в момент укладення Договору та є його невід'ємною частиною.

1.3. Охоронна фірма спільно із Замовником та місцевими органами Державного пожежного нагляду не рідше двох разів на рік здійснює обстеження технічного стану об'єктів, що охороняються, засобів охорони, у тому числі приладів охоронно-пожежної сигналізації, перерахованих в п. 2 цього Договору, про що складається акт за підписом осіб, уповноважених на те Охоронною фірмою, Замовником і місцевим органом Державного пожежного нагляду із зазначенням термінів усунення Замовником виявлених недоліків і термінів повідомлення про це Охоронної фірми і місцевого органу Державного пожежного нагляду.

1.4. Охорона об'єктів здійснюється в дні та години, зазначені у переліку об'єктів, що додається до Договору.

Система охорони об'єктів і дислокація постів визначаються Охоронною фірмою та повідомляються Замовнику.

1.5. Щоденний прийом під охорону кожного об'єкта та здача його Замовнику, в тому числі й об'єктів, що обладнані сигналізацією та під'єднані до пультів централізованого спостереження, здійснюється в наступному порядку:

______________________________________________________________________.

1.6. Вказівки Охоронної фірми з дотримання встановленого режиму охорони, впровадження та утримання технічних засобів охорони у відповідності до вимог діючих інструкцій, наставлень та інших документів, є обов'язковими для Замовника. Обладнання об'єктів технічними засобами охорони та ремонт цих засобів здійснюються за рахунок Замовника, за винятком випадків виходу їх із ладу з вини Охоронної фірми.

1.7. Сума Договору складає: _______________________________________.

Оплата за охорону відповідно до визначених тарифів здійснюється щомісячно платіжними дорученнями Замовника, що здаються в установи банку за __________________ днів до початку наступного місяця.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ОХОРОННОЇ ФІРМИ

2.1. Охоронна фірма зобов'язана:

а) організувати та забезпечити охорону товарно-матеріальних цінностей та грошових сум Замовника, прийнятих під охорону, від розкрадання та не допускати проникнення сторонніх осіб на об'єкти, що охороняються;

б) здійснювати на об'єктах перепустковий режим, контролювати ввіз та вивіз (внесення та винесення) товарно-матеріальних цінностей на територію чи з території об'єкта, що охороняється, за матеріальними перепустками встановленої форми;

в) спільно з Замовником здійснювати акції із впровадження технічних засобів охорони;

г) здійснювати експлуатаційне обслуговування приладів охоронної сигналізації та усувати несправності за заявою Замовника в технічно можливий термін;

д) забезпечувати дотримання встановлених правил пожежної безпеки на постах силами працівників охорони під час несення ними служби, а у випадку виявлення на об'єкті, що охороняється, пожежі або спрацьовування охоронно-пожежної сигналізації внаслідок технічної несправності, негайно повідомляти про це пожежну частину та вживати заходів щодо ліквідації пожежі та наслідків технічної несправності охоронно-пожежної сигналізації;

е) приймати від Замовника печатки і пломби в наступних випадках: ______ _______________________________________________________________________

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов'язаний:

а) здійснювати визначені Договором акції з обладнання об'єктів технічними засобами охорони, створювати належні умови для забезпечення схоронності товарно-матеріальних цінностей та сприяти Охоронній фірмі при виконанні нею своїх завдань, а також в удосконаленні організації охорони об'єктів і покращанні перепусткового та внутрішньооб'єктового режимів;

б) перед здачею об'єкта під охорону перевіряти, щоб у приміщенні, що охороняється, у неробочий час не залишились сторонні особи, ввімкнені електроприлади та інші джерела вогню;

в) зачиняти на замки та пломбувати (опечатувати) зовнішні двері складів, баз, виробничих цехів, магазинів, ательє, павільйонів та інших виробничих та службових приміщень. Пломбувати (опечатувати) за наявності тамбура внутрішні двері. Зачиняти ззовні на висячі замки, окрім внутрішніх замків, та пломбувати (опечатувати) двері запасних ходів.

Грошові кошти, вироби з дорогоцінним камінням, із золота, платини, та паладію, годинники в золотих, платинових та срібних корпусах, повинні зберігатись у сейфах або металевих шафах (ящиках), прикріплених до підлоги, а особливо дорогокоштуючі вироби після закінчення робочого часу - у відокремлених зачинених приміщеннях, а також із дотриманням інших діючих правил;

г) установлювати на об'єктах, де є внутрішній телефонний зв'язок, телефони у місцях знаходження постів; у неробочий для об'єктів час один з телефонів міської лінії установлювати на місці, доступному для працівників охорони;

д) вмикати охоронну сигналізацію після закінчення робочого дня на об'єкті, а у випадку її несправності негайно повідомляти про це Охоронну фірму та не залишати об'єкт до усунення несправності або передачі об'єкта Охоронній фірмі у встановленому порядку. Через 5 хвилин після повідомлення на пульт централізованої охорони про здачу об'єкта під охорону пересвідчитися в тому, що об'єкт під охорону прийнятий.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОХОРОННОЇ ФІРМИ

4.1. Охоронна фірма несе матеріальну відповідальність за збиток:

а) спричинений крадіжками товарно-матеріальних цінностей, здійсненими шляхом злому на об'єктах приміщень, що охороняються, замків, вікон, вітрин та огорож, іншими засобами в результаті незабезпечення належної охорони або внаслідок невиконання Охоронною фірмою встановленого на об'єкті, що охороняється, порядку вивозу (винесення) товарно-матеріальних цінностей, а також розкраданнями, здійсненими шляхом грабежу або при розбійницькому нападі;

б) завданий знищенням або пошкодженням майна (в тому числі шляхом підпалювання) сторонніми особами, які проникли на об'єкт, що охороняється, в результаті неналежного виконання Охоронною фірмою прийнятих за Договором зобов'язань;

в) спричинений пожежами або в силу інших причин з вини працівників, що здійснюють охорону об'єкта.

Факти крадіжки, грабежу, розбійництва, а також факти знищення або пошкодження майна сторонніми особами, які проникли на об'єкт, що охороняється, або через пожежу або в силу інших причин з вини працівників, що здійснюють охорону об'єктів, встановлюються органами дізнання, слідства або судом.

4.2. Про факт порушення цілісності приміщень, що охороняються, або завдання збитку пошкодженням майна Охоронна фірма повідомляє в чергову частину органу внутрішніх справ та Замовнику. До прибуття представників органу внутрішніх справ або слідства Охоронна фірма забезпечує недоторканість місця події.

Зняття залишків товарно-матеріальних цінностей повинно бути здійснене негайно після прибуття представників сторін на місце події.

4.3. Відшкодування Замовнику завданого з вини Охоронної фірми збитку здійснюється після надання Замовником постанови органів дізнання, слідства, або вироку суду, що встановив факт крадіжки, грабежу, розбійництва, а також факт знищення або пошкодження майна сторонніми особами, які проникли на об'єкт, що охороняється, або внаслідок пожежі чи в силу інших причин з вини працівників, що здійснюють охорону об'єкта. Розмір збитку повинен бути підтверджений відповідними документами та розрахунком вартості викрадених, знищених або пошкоджених товарно-матеріальних цінностей та викрадених грошових сум, складеним за участі Охоронної фірми та звіреним з бухгалтерськими даними. До збитку, що відшкодовується, входить вартість викраденого або пошкодженого майна, розмір зниження вартості пошкоджених товарно-матеріальних цінностей, витрати, здійснені на відновлення пошкодженого майна, а також викрадені грошові суми.

4.4. У випадку виявлення винних осіб майновий збиток стягується з них Охоронною фірмою.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір укладається строком на ____________________________ і набирає чинності з дня його підписання.

5.2. Усі суперечки за цим Договором підлягають розв'язанню у визначеному законом порядку. Договір з додатками складається у двох примірниках, з яких перший знаходиться у Охоронній фірмі, а другий - у 3амовника.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Юридичні адреси і реквізити сторін

Охоронна фірма:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Замовник:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Підписи:

Охоронна фірма: __________________

Замовник: _____________________

М. П.

М. П.

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*