Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на посередницькі послуги

м.___________

"___"_______________р.

_________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації, кооперативу)

назване у педальному "Замовник" в особі _____________________________________________________,

що діє на підставі ___________________________________________, з одного боку, і _________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації, кооперативу)

названого у подальшому "Посередник", в особі _______________________________________________,

що діє на підставі ___________________________________________________________, з другого боку,уклали цей договір про подане нижче.

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Замовник доручає, а Посередник бере на себе обов'язок _________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(зміст посередницької послуги)

на умовах, передбачених цим договором у термін _____________________________________________

2. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

2.1. Оплатити послуги Посередника в розмірі і у терміни, зазначені в цьому договорі.

2.2. Надавати Посередникові інформацію, необхідну для надання послуг, згідно з додатком № _______.

2.3. Розглядати пропозиції Посередника у ____________ термін з дня їх надання, давати з них письмові висновки.

2.4. Видавати Посередникові доручення на проведення від особи Замовника необхідних господарських операцій.

2.5. У випадку відмови від замовленої послуги негайно пові домити про це Посередника з відшкодуванням Посередникові фактично зазнаних витрат і сплатою штрафу в розмірі _____________.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПОСЕРЕДНИКА

3.1. Виконувати послуги, передбачені цим Договором у за значені терміни.

3.2. У випадку неможливості виконання послуги повідоми ти про це Замовника у 3-денний термін, але не пізніше. Пові домлення про неможливість виконання послуги є рівнозначним припиненню дії договору і не несе за собою матеріальної відповідальності для його учасників.

4. РОЗРАХУНКИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. За виконання послуг, зазначених у договорі, Замовник виплачує Посередникові ______________ грн., або ____________% від ________________________________________________________________

(характер ефекту замовника: прибуток, вартість продажу тощо)

4.2. Оплата проводиться не пізніше __________________________ з ______________________________

_________________________________________________________________________________________

(момент реалізації послуг)

перерахування передбачених у п.4.1 сум на розрахунковий рахунок виконавця, або акцепту платіжної вимоги.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення термінів надання послуг, перед бачених цим Договором, Посередник виплачує Замовникові неустойку розміром _____________ або ___________за кожну прострочену добу.

5.2. У випадку несвоєчасної оплати Замовником послуг По середника Замовник виплачує пені розміром _________% від суми, що підлягає виплаті Посередникові.

5.3. Сплата неустойки не звільняє Посередника від вико нання договірних обов'язків.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>