Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на постачання продуктів харчування (за бюджетні кошти)

Приклад договору на закупівлюпродуктів харчуваннязгідно тимчасового положення № 1017 від 19.11.2008р.

м.__________________ __________________р.

_________________________ відділ освіти ________________ іменувати надалі "Покупець", в особі начальника ____________________________, діючої відповідно до Положення з однієї сторони, та

Постачальник: __________________________ в особі директора ____________________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, у відповідності до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 року № 1017 уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Постачальник передає у власність Покупця товар на умовах DDP - Україна, __________________ (Інкотермс у редакції 2000 р.), а Покупець сплачує товар, визначений в асортименті, кількості та за цінами (далі - "Товар"), які зазначені у специфікації (Додаток № 1), що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

2. СУМА ДОГОВОРУ ТА ЦІНИ.

2.1. Ціни Постачальника за поставлені товари визначаються згідно цінової пропозиції (яка діє протягом 120-календарних днів з моменту розкриття цінових пропозицій, тобто з ___________ року) Постачальника (учасника переможця процедури закупівлі - цінових котирувань). Ціни на товар встановлюються в національній валюті України

2.2. Ціна, кількість, асортимент, термін поставки товару обумовлюються в додатках до даного договору, які погоджуються сторонами попередньо, додаються до цього договору та є невід"ємною його частиною. Кількість товару, що є предметом Договору, може бути скоригована в залежності від виділених асигнувань та потреб Покупця.

2.3. Ціна на товари визначається у специфікації.

2.4. Загальна сума Договору складає ________________________________________________

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1. Постачальник надає Покупцю накладну на товар, що постачається за Договором та рахунок до оплати.

3.2. Розрахунки за поставлений товар здійснюється на підставі п. 7 ст. 51 Бюджетного кодексу України за наявності бюджетного фінансування протягом ______ робочих днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

3.3. Всі розрахунки за договором проводяться у гривнях.

4. ПОСТАВКА І ДОКУМЕНТАЦІЯ.

4.1. Поставку товару Постачальник здійснює:

- протягом дії договору за узгодженим графіком поставок товару.

4.2. Розвантаження товару здійснює Постачальник своїми силами.

4.3. Постачальник разом з продукцією надає Покупцю накладну на товар, сертифікат якості та всю супровідну документацію на кожну партію товару згідно вимог діючого законодавства.

4.4. Поставка повинна виконуватись транспортом, який має санітарний паспорт, водій якого повинен мати санітарну книжку.

4.5. Покупець має право та повинен перевіряти наявність санітарного паспорту на транспорт та санітарну книжку водія.

5. ПАКУВАННЯ.

5.1. Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення.

6. ГАРАНТІЇ ТА ЯКІСТЬ.

6.1. Постачальник гарантує, що товар, який постачається за Договором відповідає вимогам якості діючих стандартів та надає Покупцю з кожною партією продуктів документи передбачені Статтею 5 Закону України № 771/ 97 від. 23.12.1997р. "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини".

6.2. Покупець негайно повідомляє Постачальника в письмовій формі про всі претензії, що виникають у зв'язку з цією гарантією. Постачальник повинен замінити неякісний товар в термін 2 календарних днів, з дня отримання неякісної продукції.

6.3 Якість, проданого за теперішнім договором, товару повинна в усьому відповідати Держстандартам, повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому Покупцем, Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки. У разі поставки неякісного товару, Постачальник сплачує штраф у розмірі 5% від суми договору та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми замовленого та непоставленого товару за кожний день затримки

7.2. Замовник має право розірвати Договір достроково у разі порушення Постачальником договірних зобов'язань (у разі поставки неякісної продукції, недотримання термінів постачання, ненадання сертифікатів якості продукції, при відсутності санітарного паспорту на транспорт та санітарної книжки водія) з обов'язковим попередженням за 5 календарних днів та проводить остаточні розрахунки за фактично наданий товар протягом 10 робочих днів з дня розірвання Договору. За розірвання Постачальником Договору в односторонньому порядку, останній сплачує Покупцю штраф у розмірі 20% від суми договору незалежно від інших штрафів передбачених цим договором.

7.3. У разі невиконання зобов'язань по Договору сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та цього Договору, за винятком випадків, коли виконання таких стає неможливим в силу обставин форс-мажору, зміни законодавства та ін.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ.

8.1. Сторони по ініціативі Покупця чи Постачальника можуть вносити змінити та доповнення до Договору.

8.2. Залежно від реального фінансування Замовником має право зменшити обсяг закупівлі.

8.3. Зміни та доповнення до Договору дійсні, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані обома сторонами.

9. ВИРІШЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ.

9.1. Покупець та Постачальник докладають усіх зусиль для розв'язання шляхом переговорів будь-яких незгод або розбіжностей, що виникають між ними згідно або у зв'язку з виконанням Договору.

9.2. Сторони визнають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті протягом 10 календарних днів з моменту отримання претензії.

9.3. Усі спори, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРА.

10.1. Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами і діє до ________________р.

11. ІНШІ УМОВИ.

11.1. Усякі зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками обох сторін.

11.2. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України та Положенням про поставки товарів народного споживання, виконання робіт та надання послуг.

11.3. Цей договір складається у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, перший з яких зберігається у Покупця, а другий - у Постачальника.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*