Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на створення патентно-інформаційної продукції

м.__________________                                                                                __________________р.

_________________________________________________, іменоване надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі ___________________________________, що діє на підставі ____________________, з одного боку, і

_________________________________________________, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі ___________________________________, що діє на підставі ________________, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає (приймає), а Виконавець бере на себе (передає)

_____________________________________________________________________________________.

1.2. Зміст основних етапів.

1.2.1. Виготовлення оригінал-макету товарного знака за ескізом ЗАМОВНИКА та його тиражування (____ екз.).

1.2.2. Складання опису товарного знака.

1.2.3. Оформлення заявочних і супутніх документів.

1.2.4. Здача заявки до відповідних органів.

1.2.5. Отримання довідки про прийняття до розгляду заявки на реєстрацію товарного знака (знака обслуговування).

1.3. Термін здачі робіт за договором ____________ р.

1.4. Використання продукції здійснюється ЗАМОВНИКОМ

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Договірна ціна на продукцію становить ___________________ грн. з урахуванням ПДВ.

2.2. Передоплата здійснюється у розмірі ___% вартості продукції.

2.3. Рахунки виконавця оплачуються замовником в установленому законом порядку.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. Перелік документації, що підлягає оформленню і здачі ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ:

3.1.1. _____ Екземплярів товарного знака.

3.1.2. Опис товарного знака.

3.1.3. Заявка на реєстрацію товарного знаку.

3.1.4. Витяг зі статуту підприємства.

3.1.5. Супровідний лист.

3.1.6. Довідка про прийняття до розгляду заявки на реєстрацію товарного (знака обслуговування).

3.2. При завершенні робіт Виконавець представляє Замовнику комплект документації згідно з п. 3.1 в обмін на підписаний акт здачі-приймання.

3.3. У разі мотивованої відмови ЗАМОВНИКА сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання.

3.4. У випадку, якщо ЗАМОВНИК допускає затримку оплати більш 3-х днів, термін здачі роботи переноситься на час затримки платежу. При затримці оплати на строк більше одного договір вважається розірваним.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором виконавець і замовник несуть майнову відповідальність згідно з чинним законодавством.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Умови дотримання прав сторін на створювану (що передається) продукцію:

______________________________________________________________________________.

5.2. ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує конфіденційність у роботі з патентно-інформаційною продукцією.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Термін дії договору: початок робіт _____________ р., закінчення робіт _____________ р.

6.2. Адреси та розрахункові рахунки сторін:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*