Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на створення патентно-інформаційної продукції (реєстрацію товарного знака)

м.__________________                                                                                __________________р.

Сторони:

Замовник _____________________________, в особі __________________________________________, що діє на підставі ____________, з одного боку, і

Виконавець ___________________________, в особі _________________________________________, що діє на підставі ____________, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе проведення робіт по створенню патентної документації (продукції) та реєстрації товарного знаку Замовника.

1.2. Зміст основних етапів:

Складання опису товарного знаку.

Оформлення заявочних і супутніх документів.

Здача заявки в _______________________________

Отримання довідки про прийняття до розгляду заявки на реєстрацію товарного знаку (знаку обслуговування) та передача її Замовнику.

1.3. Термін здачі робіт за договором ____________ р.

1.4. Використання продукції здійснюється ЗАМОВНИКОМ

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Договірна ціна на продукцію становить ______ (_____________) грн. з урахуванням ПДВ.

2.2. Передоплата здійснюється в розмірі _____% вартості продукції.

2.3. Остаточний розрахунок проводиться у ________ денний термін після надання Замовнику довідки про прийняття до розгляду заявки на реєстрацію товарного знаку (знаку обслуговування).

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. Перелік документації, що підлягає оформленню і здаванню ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ:

1) Опис товарного знака.

2) Заявка на реєстрацію товарного знаку.

3) Супровідний лист.

4) Довідка з _______________ про прийняття до розгляду заявки на реєстрацію товарного (знака обслуговування).

3.2. При завершенні робіт ВИКОНАВЕЦЬ подає замовнику комплект документації згідно з п. 3.1 в обмін на підписаний акт здачі-приймання.

3.3. У разі мотивованої відмови ЗАМОВНИКА сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання.

3.4. У разі, якщо ЗАМОВНИК допускає затримку оплати більш _________ днів, термін здачі роботи переноситься на час затримки платежу. При затримці оплати на строк більше ____ договір вважається розірваним.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором виконавець і замовник несуть майнову відповідальність згідно з чинним законодавством.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Умови дотримання прав сторін на створювану (що передається) продукцію: _______________

5.2. ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує конфіденційність в роботі з патентно-інформаційної продукцією.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Термін дії договору:

початок робіт _______________ р.;

закінчення робіт _______________ р.

6.2. До цього договору додається:

______________________________________________________________________________________

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*