Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на технічне обслуговування пожежної сигналізації

м.__________________                                                                                __________________р.

_____________________________ в особі Директора _________________________, що діє на підставі Статуту, (далі по тексту Виконавець) з одного боку, та

ТОВ "_____________", в особі Директора __________________________, що діє на підставі Статуту, (далі по тексту Замовник) з іншого боку, (далі за текстом разом СТОРОНИ), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає та оплачує‚ а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе обслуговування пожежної сигналізації (далі –ПС).

1.2. До обслуговування приймаються станція Тірас, датчики СПД-3‚ Фенікс, що знаходяться в експлуатації у справному стані.

1.3. ЗАМОВНИК зобов’язаний виконувати всі вказівки представника ВИКОНАВЦЯ з правильної експлуатації та збереження обладнання. Персонал ЗАМОВНИКА‚ що експлуатує обладнання‚ зобов’язаний також виконувати правила експлуатації‚ обумовлені заводом - виробником.

2. ПОРЯДОК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПС

2.1. Технічне обслуговування ПС включає в себе:

- надання телефонних консультацій персоналу ЗАМОВНИКА, щодо експлуатації та використання обладнання,

- надання необхідної інформації персоналу ЗАМОВНИКА по електронній пошті;

- виїзд на територію ЗАМОВНИКА у випадку неможливості з’ясування причин неполадки за телефоном або по електронній пошті;

- дрібний ремонт обладнання, який не потребує заміни деталей та великої кількості часу.

2.2. Середній та капітальний ремонт обладнання, а також будь-які інші послуги здійснюється ВИКОНАВЦЕМ тільки за умовою укладання додаткової угоди до цього договору.

2.3. СТОРОНИ зобов’язані виділити відповідальних осіб для зв’язку одна з одною і для оформлення необхідної документації.

2.4. Персонал ЗАМОВНИКА має право звертатись за тел. __________________ або до представника ВИКОНАВЦЯ в усіх випадках будь-яких неполадок у роботі обладнання.

2.5. Представник ВИКОНАВЦЯ зобов’язаний надати необхідну консультацію протягом однієї години або з’явитися до ЗАМОВНИКА не пізніше двадцяти чотирьох годин із моменту звернення.

2.6. Представник ВИКОНАВЦЯ при кожному відвіданні ЗАМОВНИКА передає його представникові книгу реєстрації викликів‚ в якій останній проставляє дату відвідання‚ час прибуття та відбуття і завіряє зазначені дані своїм підписом.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ

3.1. ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ за технічне обслуговування ПС ______________________, в тому числі ПДВ _______________________

3.2. Порядок оплати середнього та капітального ремонту а також інших послуг, що буде здійснюватися ВИКОНАВЦЕМ відповідно до п. 2.2 до цього договору, буде визначатися додатково.

3.4. На початку місяця, наступного за звітним, ВИКОНАВЕЦЬ направляє ЗАМОВНИКУ два примірники акту виконаних робіт за минулий місяць із зазначенням обсягу виконаних робіт. Такий акт складається на підставі даних книги реєстрації викликів. ЗАМОВНИК зобов’язаний протягом наступних трьох днів або підписати цей акт і направити ВИКОНАВЦЮ один його примірник, або надати свої зауваження до нього. У разі неотримання ВИКОНАВЦЕМ ані акту ані зауважень протягом 5 діб, акт автоматично вважається затвердженим. При підписанні Акту ЗАМОВНИК зобов’язується оплатити ВИКОНАВЦЮ суму вказану в пункті 3.1.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

4.1. За порушення умов цього договору СТОРОНИ несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України.

4.2. У випадку порушення ЗАМОВНИКОМ термінів оплати робіт ВИКОНАВЕЦЬ має право призупинити технічне обслуговування ПС до моменту сплати заборгованості.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання обома СТОРОНАМИ і діє протягом року.

5.2. Якщо за 20 днів до закінчення його дії жодна зі СТОРІН не повідомить іншу про свій намір припинити дію договору, він автоматично вважається пролонгованим на той самий строк та на тих самих умовах.

5.3. Договір може бути розірваний до закінчення терміну його дії з попередженням однієї зі СТОРІН за один місяць.

5.4. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони оформлені у письмовій формі та підписані обома СТОРОНАМИ.

5.5. Всі письмові додатки та доповнення до цього договору є його невід’ємними частинами.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Будь-які спори, що можуть виникнути в наслідок дії цього договору, будуть вирішуватися СТОРОНАМИ шляхом мирних переговорів.

6.2. У разі неможливості вирішення вказаних спорів шляхом переговорів вони будуть вирішуватися Господарським судом за місцезнаходженням відповідача.

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*