Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на технічне обслуговуванню пожежної сигналізації та системи сповіщення людей про пожежу

м. Київ

_________________р.

ЗАМОВНИК:Товариство з обмеженою відповідальністю "_______________________", що має статус платника податку на прибуток на загальних підставах згідно в особі Генерального директора ______________________________, що діє на підставі Статуту з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ:Товариство з обмеженою відповідальністю "____________________", що має статус платника податку на прибуток на загальних підставах згідно діючого законодавства в особі Директора _____________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання по технічному обслуговуванню справних інженерних систем пожежної сигналізації та системи сповіщення людей про пожежу, розташованих в приміщеннях будівлі за адресою: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 13

1.1 Технічне обслуговування включає:

- здійснення технічного нагляду за правильною експлуатацією, організацією експлуатації установки Замовником;

- здійснення планових регламентних робіт, необхідних для експлуатації установки в справному стані;

- усунення несправностей по виклику Замовника (в об'ємі поточного ремонту) ;

- надання технічної допомоги Замовнику в питаннях, що стосуються експлуатації установки (проведення інструктажу, складання інструкції з експлуатації установки і т. п.) видачу технічних рекомендацій по поліпшенню роботи установки;

2.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ТЕХОБСЛУГОВУВАННЮ

Виконання робіт здійснюється по графіку, складеному Виконавцем і погодженому з Замовником.

Після закінчення робіт по технічному обслуговуванню Виконавцем, Замовник підтверджує їх виконання і приймає установку для подальшої експлуатації, про що складається двосторонній Акт виконаних робіт.

2.3. На планове технічне обслуговування приймається установка за наявності у Замовника експлуатаційної служби, приймально-здавальної і технічної документації.

З.ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість технічного обслуговування згідно даного кошторису в місяць, складає: 712,00грн., ПДВ-20% 142,40грн. Загальна вартість за технічне обслуговування в місяць складає: 854,40 грн, (вісімсот п'ятдесят чотири гривні 40 копійок).

3.2. Оплата за виконані Виконавцем роботи по комплексному технічному обслуговуванню проводиться Замовником щомісячно, платіжним дорученням на підставі двостороннього Акту, складеного відповідно до пункту 2.2 цього Договору і розрахунку вартості робіт, складеного відповідно до пункту 3.1 цього Договору.

4.ГАРАНТІЇ І САНКЦІЇ

4.1. Виконавець гарантує:

- дотримання графіка робіт на технічне обслуговування установки; виконання робіт, перерахованих в п.1.2 цього Договору; висока якість робіт по технічному обслуговуванню установки;

4.2. Цей Договір на виконання робіт по технічному обслуговуванню не знімає відповідальності з адміністрації Замовника за неправильну експлуатацію установок.

4.3. У разі невиконання Замовником рекомендацій Виконавця або порушення термінів платежів за технічне обслуговування, Виконавець має право припинити всі роботи, заздалегідь повідомивши про це Замовника письмово не менше ніж за 3 дні до припинення робіт.

4.4 У разі невиконання Виконавцем графіка проведення обслуговування цього Договору, Замовник має право затримати оплату за виконані роботи і повідомити про порушення умов Договору Виконавця.

4.5. У разі невиконання договірних зобов'язань до винна сторони застосовуються штрафні станції у розмірі встановленої облікової ставки НБУ.

м. Київ

5.1. Договір дійсний до 31 грудня ________р. Якщо жодна із Сторін не заявить про розірвання Договору, то Договір може бути пролонгований на наступний рік.

5.2. Договір складений в двох примірниках, по одному примірнику кожній із Сторін.

6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Додаток № 1

до Договору на технічне обслуговуванню пожежної сигналізації

та системи сповіщення людей про пожежу від _______________

ОСОБЛИВІ УМОВИ

до Договору по комплексному обслуговуванню систем пожежної

сигналізації та системи сповіщення людей про пожежу

1. Особливі умови є невід'ємною частиною Договору на виконання робіт по технічному обслуговуванню систем пожежної сигналізації та системи сповіщення людей про пожежу.

2. "Замовник" зобов'язаний до початку робіт за даною угодою:

- призначити наказом (по підприємству, організації, установі) відповідальну особу за зміст і організацію експлуатації, що здається на технічне обслуговування установки, за забезпечення її працездатності, уповноваживши його приймати роботи у "Виконавця" і підписувати документацію на виконані "Виконавцем" роботи;

- представити "Виконавцю" для ознайомлення всю технічну і експлуатаційну документацію на установку (проекти, акти здачі її в експлуатацію, акти гідравлічних випробувань судин, що працюють під тиском, паспорти і ін.)

3. Під час дії Договору на технічне обслуговування "Замовник" зобов'язаний:

- забезпечити своєчасний допуск "Виконавця" до обслуговуваних ним установок;

- контролювати якість виконання робіт і здійснювати їх приймання;

- створювати необхідні умови для зберігання ЗІПа, інструменту "Виконавця" і забезпечити їх збереження;

4. Персонал "Виконавця" зобов'язаний прибути до "Замовника" для усунення раптових відмов установок по виклику протягом 12 годин з моменту виклику.

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*