Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на участь у виставці

м.__________________                                                                                __________________р.

_________________________________________________, іменоване надалі Учасник виставки в особі ________________________________, що діє на підставі ____________________, з одного боку і

___________________________________________, що іменується в подальшому виставковий комітет (виставка), в особі _____________________________, діючого на підставі ______________, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Учасник виставки надає для експонування, а Виставку організовує експонування виробів Учасника, а також надає додаткові послуги.

2. ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА

Учасник приймає на себе такі обов'язки:

2.1. Надає для експонування наступні вироби:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2.2. У місячний термін до відкриття виставки надає Виставку всі відомості, необхідні для розміщення експонатів (необхідний розмір виставкових площ, умови експонування, зберігання, охорони тощо), а також для виготовлення каталогів, проспектів, діапозитивів і т.п.

2.3. Транспортує своїми силами і за свій рахунок на виставку і з виставки пропоновані до експонування вироби, якщо інше не буде передбачено цим договором.

2.4. Забезпечує супровід демонстрації експонатів поясненнями фахівців.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ВИСТАВКОМА

Виставці бере на себе такі обов'язки:

3.1. Забезпечує приміщення (територію), необхідні для експонування виробів Учасника.

3.2. Забезпечує умови найбільш ефективної демонстрації виробів (електро-, тепло-і т.п. постачання, дизайн, демонстраційні майданчики тощо).

3.3. Виготовляє на основі відомостей, наданих Учасником, каталоги, проспекти, діапозитиви і т.п.

3.4. Забезпечує інформацією про проведення виставки зацікавлених осіб та організацій, завчасно виготовляє і розміщує рекламу виставки.

3.5. Забезпечує схоронність (зберігання і охорона) виставляються експонатів.

Примітка.Виставкою несе повну матеріальну відповідальність за збереження експонатів протягом усього часу перебування їх на території виставки, маючи при цьому право на страхування експонатів як в період їхнього перебування на території виставки, так і під час їх транспортування, якщо обов'язки з транспортування приймає на себе виставку.

Варіант.Збитки від пошкодження експонатів у момент передачі їх від учасників виставки або від Виставкома Учаснику відносяться на сторону, винну у пошкодженні, а при неможливості встановлення винної особи - збитки розподіляються в рівних частках між Учасником та Виставкомом.

3.6. Забезпечує належне функціонування виставки шляхом запрошення необхідного обслуговуючого персоналу (гідів, дизайнерів, фахівців з реклами, перекладачем і т.п.)

3.7. Тільки з письмового дозволу Учасника в порядку і на умовах, визначених Учасником, після закінчення виставки розпродає виставкові експонати. У разі відсутності письмового дозволу на продаж експонатів виставки зобов'язаний відправити їх Учаснику з наступним відшкодуванням виставку всіх витрат по упаковці та транспортуванні.

4. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

4.1. Сторони виходять з того, що виставка може бути як прибутковою, так і збитковою.

4.2. Питання про прибутковість, або збитковості виставки сторони вирішують у 5-денний термін з моменту її завершення шляхом складання взаємоузгодженого протоколу, в якому фіксуються всі доходи, отримані Виставкомом, всі витрати, понесені ним, а також Учасником у зв'язку з організацією та проведенням виставки.

4.3. Сторони виходять з того, що прибуток або збитки утворюються в розмірі різниці між доходами і витратами і підлягають поділу в рівних частках між Виставкомом та Учасником.

Примітка.При числі Учасників 2 і більше, виходячи з рівної відповідальності Виставкома і кожного з Учасників за прибутковість або збитковість виставки, виставки своїм рішенням визначає частку прибутку (збитків), що припадає на кожного з Учасників пропорційно ступеня його участі у виставці.

5. ТЕРМІНИ ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей договір діє з моменту його підписання до завершення взаєморозрахунків.

5.2. Взаємні претензії сторін можуть бути пред'явлені один до одного протягом місяця з дня офіційного закриття виставки.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та умовами цього договору.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*