Zrazok

Зразки юридичних документів

ДОГОВІР

надання юридичних послуг

між фізичними особами

м. _________                                                                     "__" ___________ 2011 року

_____________________________, яка мешкає за адресою: _____________________

_____________________________ (паспорт __________________________, виданий _________________________________________________, ідентиф. код __________) (надалі іменується "Замовник") з одного боку, та

_____________________________, яка мешкає за адресою: _________________________________

(паспорт __________________________, виданий _______________________________________, ідентифікаційний код __________) (надалі іменується "Виконавець") з другого боку, уклали цей Договір (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання з надання юридичних послуг, з питань, пов’язаних з врегулюванням відносин з Страховою компанією, а саме:

- консультації правого характеру;

- збір документів;

- спілкування з представниками Страхової компанії;

- підготовка заяв, скарг, позовних заяв та інших документів.

2. Термін надання послуг:

        - початок: від дати підписання даного Договору;

        - закінчення: з моменту подання позовної заяви.

3. Вартість робіт за цим Договором складає 450,00 грн. (чотириста п’ятдесят грн. 00 коп.)

4. Форма розрахунків – повний розрахунок за даним Договором має бути проведено в момент підписання Акту виконаних робіт, про що в акті робиться відмітка.

5. Надання послуг підтверджується актом виконаних робіт.

6. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

ПІДПИСИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*