Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір оренди автотранспортного засобу

м.___________

"___"_______________р.

_________________________________________________, створене за законодавством України, далі "Орендар", в особі _____________________________________________, що діє на підставі __________________________________, з однієї сторони, та

Громадянин України ___________________________________, далі "Орендодавець", що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію _____________________________, з іншої сторони, уклали договір про наступне:

1. Орендодавець згідно з цим договором зобов’язується:

надати Орендарю в тимчасове користування автомобіль марки____________________, двигун № __________________________, кузов № ______________________________, державний номерний знак _____________________________________, свідоцтво про регістрацію __________________________, видане _____________________________, який має право розпоряджатись на підставі вищенаведеного Свідоцтва:

1.1. Надати зазначений в п.1 Договору, автотранспортний засіб в робочому стані, відповідно з Актом прийому - передання.

2. Орендатор зобов’язується:

а) прийняти автотранспортний засіб.

б) дотримуватись належного режиму експлуатації та зберігання технічного засобу та його частин.

в) забезпечувати эфективне використання автотранспортного засобу.

3. Перебіг строку знаходження технічного засобу в оренді починається з дня підписання сторонами акта про передачу в оренду.

4. Поточний ремонт и технічне обслуговування наданого в аренду технічного засобу є обов’язком Орендаря.

5. Повернення автотранспортного засобу відбувається після закінчення строку оренди, якщо договір не був продовжений у встановленому порядку.

6. При поверненні автотранспортного засобу перевірка його технічного стану відбувається у присутності представників Орендаря. У випадку повернення несправного або некомплектного автотранспортного засобу складається двусторонній акт, який служить підставою для відшкодування збитків.

7. Орендар сплачує Орендодавцю плату за користування транспортним засобом у розмірі ___________________________________ щоквартально.

8. Орендар зобов’язується додадково в якості оплати за оренду автотранспортного засобу:

а) надавати Орендодавцю послуги информаційного характеру;

б) ___________________________________________________;

в) виконувати інші обов"язки, додатково обговорені Сторонами.

9. Остаточна вартість автомобіля складає ____________________________ гривень.

10. Договір складений у 2-х екземплярах українською мовою.

11. Даний договір укладений на строк з "_______"_______________________р. по "_______"_______________________р. включно, причому він автоматично продовжується на додадковий річний строк в тому випадку, якщо Орендар не надішле Орендодавцю письмового повідомлення про своє бажання розірвати даний договір.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*