Zrazok

Зразки юридичних документів

ДОГОВІР

оренди-найму транспортного засобу

м. ___________________________                                          "___" ________________ 20___ р.

_____________________________________________________________, яке далі іменується Орендодавець, в особі _____________________________, діючого на підставі ______________________________, з одного боку, і яке далі іменується Орендар, в особі _____________________________________, діючого на підставі ________________________, з другого боку, уклали даний договір про наступне.

1. Предмет договору

1.1 Орендодавець відповідно до ст. 2 Закону України "Про оренду державного і комунального майна", ст. 40 Закону України "Про підприємництво" передає в орендне користування Орендареві автомобіль марки _______________, державний номер _____________, з метою, передбаченою у Статуті Орендодавця.

1.2. Акт здачі-приймання автомобіля, технічна документація на автомобіль є невід'ємною частиною договору.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Орендар приймає на себе такі обов'язки:
Збереження автомобіля в постійно робочому вигляді.

2.2. Проводити необхідні роботи по ремонту автомобіля.

2.3. Зобов'язується поставити автомобіль на тимчасовий облік у ДАІ за місцем стоянки.

2.4. Орендодавець приймає на себе такі обов'язки:
Передати Орендареві автомобіль у технічно-робочому стані.

2.5. Передати Орендареві всю технічну документацію на автомобіль.

3. Порядок розрахунків

3.1 Вартість оренди за використання автомобіля становить ______ гривень за місяць.

3.2. Перерахунок грошей проводиться щомісячно не пізніше 25 числа, а термін розрахунку не може бути перенесений без письмової згоди Орендодавця.

3.3. За використання автомобіля розрахунки Орендаря з Орендодавцем проводяться шляхом безготівкового розрахунку.

3.4. У разі затримки сплати орендної плати Орендар зобов'язується виплатити пеню у розмірі 0,25 % за кожен день прострочення від простроченої суми.

4. Додаткові умови договору

4.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до
"___" _____________________ 20___ р.

4.2. Договір є продовженим (пролонгованим) при письмовій згоді сторін.

4.3. Даний договір складений у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

5. Юридичні адреси Сторін

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Орендодавець:                                                                                                        Орендар:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*