Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір оренди стенду на час виставки

м.__________________                                                                                __________________р.

________________________________________________, іменований надалі "ОРГАНІЗАТОР", в особі _____________________________________, що діє на підставі ___________________, з одного боку, і

________________________________________________, іменований надалі "УЧАСНИК", в особі _____________________________________, що діє на підставі ___________________, уклали цей Договір про наступне:

1. ОРГАНІЗАТОР надає УЧАСНИКУ на час виставки ___________________________ (__________ р. - __________ р.) стенд № ________, площею ___ кв.м., обладнаний "під ключ" (оренда конструкцій і меблів, будівництво та оформлення стенду стандартної конфігурації, електроживлення, освітлення, опалення, вентиляція, прибирання) і публікує інформацію УЧАСНИКА в каталозі виставки у взаємно узгоджених обсягах.

2. УЧАСНИК зобов'язується сплатити протягом ____ днів з моменту підписання Організатором цього Договору вартість оренди стенду, виходячи з вартості 1 кв.м. у розмірі ________ USD на загальну суму ____________ USD, включаючи всі податки, перераховану в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату платежу.

3. У разі письмової відмови УЧАСНИКА від участі у виставці ОРГАНІЗАТОР утримує ___% орендної плати, визначеної в цьому Договорі, якщо відмова надійшла до _________ р., і ____% після вказаного терміну.

4. Якщо УЧАСНИК не витримав встановлені цим Договором терміни платежу, ОРГАНІЗАТОР має право розірвати цей Договір за своєю ініціативою.

5. Ввезення обладнання здійснюється за __________________ до початку роботи виставки, а вивезення - у день її завершення. Якщо УЧАСНИК не витримує термінів вивезення виставкового обладнання, то витрати ОРГАНІЗАТОРА за зберігання обладнання відносяться за рахунок УЧАСНИКА.

6. УЧАСНИК зобов'язується не мати претензій до ОРГАНІЗАТОРА у випадку виникнення травми своїх офіційних представників, а також з приводу можливих втрат, розкрадань і псування обладнання. ОРГАНІЗАТОР організовує передачу і прийом стендового обладнання під охорону працівників правопорядку з _________ до _________ наступного дня, а також сприяє УЧАСНИКУ в страхуванні його експонатів та обладнання.

7. При власному облаштуванні стенду або його дооформленні УЧАСНИК зобов'язується не застосовувати фарб, клеїв та інших речовин, які можуть призвести до псування конструкційних матеріалів, використаних при монтажі експозиції. Витрати ОРГАНІЗАТОРА на відновлення конструкцій і меблів, псування яких сталася з вини УЧАСНИКА, відносяться за рахунок останнього.

8. УЧАСНИК зобов'язується не надавати виділену виставкову площу організаціям, які не є сторонами у цьому Договорі, а також не розміщувати рекламу цих організацій.

9. Якщо УЧАСНИК не займає виділеної площі до _______ у день відкриття виставки, ОРГАНІЗАТОР має право використовувати її на свій розсуд, що не звільняє УЧАСНИКА від оплати повної суми орендної плати, визначеної в цьому Договорі.

10. Умови цього Договору можуть бути змінені або доповнені за згодою сторін у письмовому вигляді.

11. Спори, що виникають за умовами виконання цього Договору, вирішуються у встановленому законом порядку.

12. Юридичні адреси та реквізити сторін:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*