Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір оренди транспортного засобу (без екіпажу)

м.__________________                                                                                __________________р.

__________________________________________________, іменоване надалі "Орендодавець", в особі ____________________________________, що діє на підставі _____________________, і

__________________________________________________, іменоване надалі "Орендар", в особі ____________________________________, що діє на підставі ________________________, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в тимчасове володіння та користування автомобіль марки ___________________, модель _________________, _____________ року випуску, державний № _________________, кузов № ___________________, технічний паспорт № ____________________, (далі - Транспортний засіб) за плату в тимчасове володіння та користування без надання послуг з управління ним і його технічної експлуатації.

1.2. Транспортний засіб надається Орендарю в оренду з метою ______________________.

1.3. Орендодавець гарантує, що Транспортний засіб на момент укладення Договору не обтяжене правами третіх осіб, не є предметом застави чи спору.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Орендодавець зобов'язаний:

2.1.1. Надати за володіння і користування Орендаря Транспортний засіб з _____________р. в робочому стані, придатному для його експлуатації та відповідає наступним умовам:

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________ (технічний стан, пробіг, сигналізація тощо).

2.1.2. Передати Орендарю технічний паспорт та інші документи на даний Транспортний засіб, необхідні для його використання.

2.2. Орендар зобов'язаний:

2.2.1. Використовувати Транспортний засіб тільки в цілях _____________________________________

_____________________________________________________ (перевезення пасажирів, вантажу і т.п.)

Нести всі витрати на утримання Транспортного засобу, його страхування, включаючи страхування своєї відповідальності.

2.2.2. Утримувати Транспортний засіб у справному технічному стані, не допускаючи його погіршення, не вважаючи нормального зносу.

2.2.3. Використовувати Транспортний засіб тільки з дотриманням правил технічної експлуатації та правил дорожнього руху.

2.2.4. Своєчасно сплачувати орендну плату.

2.2.5. Після закінчення терміну дії цього Договору передати Транспортний засіб Орендодавцю за Актом прийому-передачі в справному стані, з урахуванням амортизації та природного зносу. При передачі Транспортного засобу перевіряється його технічний стан, яке відображається в Акті прийому-передачі.

3. РОЗМІР ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

3.1. За користування Транспортним засобом Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату в розмірі ___________________ грн. на місяць, включаючи ПДВ.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За прострочення передачі Транспортного засобу, що є предметом цього договору, Орендодавець сплачує Орендареві пеню в розмірі _________% від суми місячної орендної плати за кожний день прострочення.

4.2. За прострочення передачі Транспортного засобу після закінчення терміну оренди або у разі дострокового припинення договору Орендар сплачує Орендодавцю неустойку в розмірі _________% від суми місячної орендної плати за кожний день прострочення.

4.3. У разі порушення строків здійснення платежів, встановлених в п.3.2 цього Договору, Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі ________ відсотка від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення. Пеня підлягає обчисленню та виплати, починаючи з _______ банківського дня прострочення.

4.4. За прострочення передачі Транспортного засобу згідно п. 2.1.1 цього Договору Орендодавець сплачує Орендареві штраф у розмірі _______ відсотка від суми орендної плати за кожний день прострочення.

4.5. За прострочення у передачі Транспортного засобу згідно з п. 2.5 Орендар сплачує Орендодавцю неустойку в розмірі _________ відсотка від суми орендної плати за кожний день прострочення.

4.6. У разі загибелі або пошкодження Транспортного засобу Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю завдані збитки.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір укладається на _______________________ з дня передачі майна Орендарю.

6. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Будь-яка зі сторін може відмовитися від договору в односторонньому порядку, письмово попередивши іншу сторону за _________________ місяця.

6.2. Договір може бути розірваний будь-якою зі сторін у разі неодноразового порушення іншою стороною умов цього договору. У цьому випадку винна сторона зобов'язана відшкодувати всі збитки, пов'язані з розірванням договору.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей договір складено у двох примірниках, з яких один знаходиться в Орендодавця, а інший в Орендаря.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>