Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір оренди транспортного засобу з екіпажем (фрахтування на час)

м.__________________                                                                                __________________р.

__________________________________________________, іменоване надалі "Орендодавець", в особі _____________________________, що діє на підставі ___________________________, з одного боку, і

__________________________________________________, іменоване надалі "Орендар", в особі _____________________________, що діє на підставі ___________________________, з іншого боку, уклали цей договір про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно з цим договором Орендодавець надає Орендарю ____________________________________ _______________________________________________________________________________________, іменоване надалі "Транспорт", у тимчасове володіння та користування за плату, а також надає Орендарю своїми силами послуги по управлінню транспортом і за його технічної експлуатації.

1.2. Цей договір укладено строком до ___________________________________________________.

1.3. Розмір орендної плати становить: ___________________________________________________.

1.4. Орендна плата вноситься у такі строки і в наступному порядку: _________________________.

1.5. Транспорт орендується в цілях _____________________________________________________.

1.6. Транспорт надається Орендарю не пізніше ___________________________________________.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Орендодавець зобов'язується:

а) протягом усього терміну дії цього договору підтримувати належний стан зданого в оренду транспорту, включаючи здійснення поточного та капітального ремонту і надання необхідного приладдя;

б) надавати Орендарю послуги з управління і технічної експлуатації транспорту з забезпеченням його нормальної та безпечної експлуатації відповідно до цілей оренди, зазначеними в підпункті 1.5. цього договору;

в) забезпечити відповідність складу екіпажу і його кваліфікації вимогам звичайної практики експлуатації транспорту цього виду та умов цього договору;

г) нести витрати з оплати послуг членів екіпажу, а також витрати на їх утримання;

д) страхувати транспорт і відповідальність за шкоду, яка може бути заподіяна ним або у зв'язку з його експлуатацією.

Членами екіпажу є працівники Орендодавця і підкоряються розпорядженням Орендодавця, які належать до управління і технічної експлуатації, і розпорядженням Орендаря, що стосуються комерційної експлуатації транспортного засобу.

2.2. Орендар зобов'язується:

а) нести витрати, що виникають у зв'язку з комерційною експлуатацією транспорту, у тому числі витрати на оплату палива;

б) нести витрати на інші витрачаються в процесі експлуатації транспорту матеріали, а також на оплату зборів.

2.3. Орендар має право без згоди Орендодавця:

- в рамках здійснення комерційної експлуатації орендованого транспорту від свого імені укладати з третіми особами договори перевезення та інші договори, якщо вони не суперечать цілям використання транспорту, зазначеним у підпункті 1.5. цього договору;

- здавати транспорт в суборенду.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У разі загибелі або пошкодження орендованого транспорту Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю завдані збитки, якщо останній доведе, що загибель або пошкодження транспорту відбулися за обставинами, за які Орендар відповідає згідно з законом або цим договором.

3.2. Відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам орендованим транспортом, його механізмами, пристроями, устаткуванням, несе Орендодавець у відповідності з правилами, передбаченими чинним законодавством. Він має право пред'явити до Орендарю регресну вимогу про відшкодування сум, виплачених третім особам, якщо доведе, що шкода виникла з вини Орендаря.

4. ДОДАТКОВІ УМОВИ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Додаткові умови цього договору: ______________________________________________________.

4.2. У всьому іншому, не врегульованому в цьому договорі, будуть застосовуватися норми, встановлені чинним законодавством, а також транспортними статутами та кодексами.

4.3. Цей договір вступає в силу з моменту його укладення, складений у _____-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

5. АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*