Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір поставки торгівельного обладнання

м. Київ

_______________р.

ПП "_____________________", надалі – "Постачальник", в особі директора ____________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВ "___________________", надалі – "Покупець", в особі директора ________________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом надалі за текстом – "Сторони", уклали даний Договір про нижченаведене:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця обладнання, надалі – "Товар", а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар на умовах цього Договору.

1.2. Найменування, кількість, асортимент, ціна за одиницю, загальна вартість Товару, зазначається в Специфікації (Додаток № 1), що є невід'ємною складовою частиною даного Договору.

2. ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Поставлений Товар повинен бути комплектним відповідно до експлуатаційної документації на Товар.

2.2. Якість Товару підтверджується сертифікатом (-ами) відповідності, що передається Покупцю в момент передачі Товару.

3. УПАКОВКА

3.1. Товар поставляється упакованим звичайним для цього Товару способом, що забезпечує схоронність його за звичайних умов зберігання та транспортування.

4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Загальна вартість Товару, що поставляється за даним Договором, складає ________ грн., крім того ПДВ розмірі 20% - __________ грн., всього з урахуванням ПДВ - __________ грн. (___________).

4.2. Сплата загальної вартості Товару здійснюється Покупцем в національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, зазначений у даному Договорі.

4.3. Розрахунки за Договором здійснюються наступним чином:

4.4.1.Передплата від загальної вартості Товару, складає ________ грн., крім того ПДВ розмірі 20% - __________ грн., всього з урахуванням ПДВ - __________ грн. (_____________________) Покупець сплачує протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання даного Договору.

4.4.2. Решту коштів, що складає ________ грн., крім того ПДВ розмірі 20% - __________ грн., всього з урахуванням ПДВ - __________ грн. (______________________) Покупець сплачує протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати поставки Товару.

5. УМОВИ ПОСТАВКИ

5.1. Товар поставляється на умовах EXW, Інкотермс –2000.

Адреса складу Постачальника зазначається в ст 11 даного Договору.

5.2.Постачальник зобов'язується поставити Товар протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Продавцем на свій розрахунковий рахунок коштів авансового платежу, зазначеною в п.4.4.1 даного Договору. Дострокова поставка Товару допускається за умови узгодження Сторонами термінів та місця поставки.

5.3. Перехід права власності на Товар, що є предметом поставки за цим Договором, відбувається в момент передачі Товару зі складу Продавця.

Додаток № 1

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Директор ТОВ "______________"

____________________

___________________ р.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Директор ПП "________________"

____________________

___________________ р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

до договору поставки № __________ від ___________

Торгове обладнання

1.Рідкокристалічний монітор з сенсорним керуванням.

№ з/п

Найменування

Опис

Гаран-тія, міс.

К-ть, шт.

Ціна з ПДВ, грн.

Сума з ПДВ, грн.

1

Сенсорний екран Ceneral Touch

Сенсор Touch Screen, 3 mm, bevel-sticking, touchpanel + controller + connector cable

2.Касове обладнання

1

WTP-150

Чековий термопринтер з можл. підключення грошового сейфу LPT, 150 mm/s ширина 57-80 мм з авто обрізанням

Всього за специфікацією: _______ (_________________________) грн. ___ коп.

Крім того ПДВ: _____ (_________________________) грн. ___ коп.

Загальна вартість: _____ (_________________________) грн. ___ коп.

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*