Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір позички транспортного засобу (нотаріально посвідчений)

м.__________________                                                                                __________________р.

Гр. ____________________________, мешкає за адресою: _____________________________________, (надалі - ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ) із однієї сторони та гр. _____________________________, мешкає за адресою: ________________________________________, (надалі - КОРИСТУВАЧ), з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки, домовилися про наступне:

1. ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ передає, а КОРИСТУВАЧ приймає в тимчасове безоплатне користування строком на ___ місяців транспортний засіб марки ______, ____ р. випуску, двигун № ________, шасі _____, номерний знак _______ (надалі - транспортний засіб).

2. Транспортний засіб є власністю ПОЗИЧКОДАВЦЯ і зареєстрований за ним відповідно до техпаспорта серії ____ № _____, виданого ___ ДАІ УМВСУ у _____________ області ____________ р.

3. ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ зобов'язується:

3.1. в ____-денний строк з моменту підписання цього договору передати транспортний засіб КОРИСТУВАЧЕВІ;

3.2. не відчужувати транспортний засіб протягом строку дії цього договору;

3.3. забезпечувати за власний рахунок технічне обслуговування та капітальний ремонт транспортного засобу;

3.4. застрахувати транспортний засіб за рахунок КОРИСТУВАЧА.

4. КОРИСТУВАЧ зобов'язується:

4.1. використовувати транспортний засіб відповідно до його призначення, визначеного умовами цього договору;

4.2. підтримувати транспортний засіб в належному стані;

4.3. забезпечувати транспортний засіб пально-мастильними матеріалами;

4.4. забезпечувати проходження технічного огляду транспортного засобу;

4.5. у разі припинення дії цього договору повернути ПОЗИЧКОДАВЦЕВІ транспортний засіб у стані, не гіршому, ніж на час передачі його в найм, з урахуванням фізичного зносу;

4.6. допускати до керування транспортним засобом лише кваліфікованих осіб;

4.7. не передавати транспортний засіб в піднайм;

4.8. нести витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу, в тому числі зі сплатою податків та інших платежів.

5. КОРИСТУВАЧ має право використовувати транспортний засіб без будь-яких обмежень щодо території використання, в тому числі з правом виїзду за кордон.

5.1. КОРИСТУВАЧ самостійно здійснює використання транспортного засобу у своїй діяльності і має право без згоди ПОЗИЧКОДАВЦЯ укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори відповідно до призначення транспортного засобу.

5.2. У випадку поломки транспортного засобу не із вини КОРИСТУВАЧА він має право вимагати у ПОЗИЧКОДАВЦЯ компенсації за фактично понесені витрати на ремонт транспортного засобу.

6. КОРИСТУВАЧ зобов'язаний відшкодувати збитки, які можуть бути завдані третім особам, а також несе всі інші ризики, пов'язані з використанням транспортного засобу як джерела підвищеної небезпеки.

7. КОРИСТУВАЧ відшкодовує збитки, завдані ПОЗИЧКОДАВЦЕВІ внаслідок пошкодження транспортного засобу.

8. ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ свідчить, що:

8.1. незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі транспортного засобу, немає;

8.2. від КОРИСТУВАЧА не приховано обставин, які мають істотне значення;

8.3. транспортний засіб під арештом та/або у заставі, в податковій заставі не перебуває;

8.4. транспортний засіб як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не переданий;

8.5. щодо транспортного засобу відсутні судові спори;

8.6. внаслідок надання транспортного засобу в користування не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких КОРИСТУВАЧ зобов'язаний утримувати;

8.7. транспортний засіб не наданий в користування іншим КОРИСТУВАЧАМ (орендарям) ;

8.8. обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо транспортного засобу немає;

8.9. договір не укладається під впливом тяжкої для ПОЗИЧКОДАВЦЯ обставини.

9. Сторони підтверджують, що:

9.1. вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

9.2. укладення договору відповідає їх інтересам;

9.3. волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

9.4. умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

9.5. договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

10. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються найму транспортного засобу.

10.1. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, не мають правового значення.

11. КОРИСТУВАЧ зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані у зв'язку із втратою (викраденням) або пошкодженням транспортного засобу, якщо він не доведе, що це сталося не з його вини.

11.1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження транспортного засобу несе ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ.

12. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, сплачує КОРИСТУВАЧ.

13. Зміст ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 798 - 805, 827 Цивільного кодексу України, ст. 65 Сімейного кодексу України,

14. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса _______________, а інші видаються сторонам договору.

ПІДПИСИ СТОРІН:

КОРИСТУВАЧ ___________________/___________________________/

ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ _______________/___________________________/

Місто ___________, _________________________________ року.

Цей договір посвідчено мною, _____________________________________, приватним нотаріусом _______________________________ міського нотаріального округу. Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № _______

Стягнуто плату _______

Приватний нотаріус _______

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*