Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір про пайовий внесок

м.__________________                                                                                __________________р.

___________________________________________________________, названий у подаль шому Банк, в особі голови Правління Банку ___________________________________________, що діє на підставі Статуту Банку, і

__________________________________________________________, назване у подальшому Пайовик, в особі ________________________________________________________________, що діє на підставі ____________________________________ уклали цей договір згідно з ухвалою Ради (Правління) Банку про прийняття Пайовика до членів Банку. Протокол (ухвала) __________ від _____________.

ЗМІСТ ДОГОВОРУ:

1. Пайовик зобов'язується дотримувати вимоги Статуту Банку й ухвали зборів пайовиків Банку, що стосуються його пайової участі.

2. Пайовик зобов'язується прийняти пайовий внесок роз міром ___________грн. _______________ на термін не менше трьох років з моменту надходження внеску до Банку.

Оплата першої частини пайового внеску розміром _______________ грн. ________________ виконується протягом 15 днів з моменту підписання договору.

Оплата другої частини пайового внеску розміром _______________грн. ______________ виконується у термін до __________________.

3. Оплата пайового внеску виконується Пайовиком на під ставі платіжного доручення про перерахування коштів на ра хунок Банку.

У випадку неперерахування Пайовиком коштів у встанов лений договором термін Банк має право зняти кошти з рахунку Пайовика на підставі платіжної вимоги без акцепту з боку Пайовика.

4. Банк зобов'язується у випадку подання Пайовиком заяви про вихід із складу членів Банку до повного або часткового повернення пайового внеску:

якщо заяву подано після закінчення 3-річного терміну, на який внесено пайовий внесок, - повернути пайовий внесок протягом трьох місяців з моменту прийняття ухвали Радою (Правлінням) з цього питання з виплатою дивідендів за під сумком фінансового року;

якщо заяву подано до закінчення 3-річного терміну, на який внесено пайовий внесок, - повернути пайовий внесок протягом 12 місяців з моменту прийняття ухвали Радою (Правлінням) з даного питання з відрахуванням з пайового внеску всієї суми одержання Пайовиком дивідендів і без виплати дивідендів за поточний рік.

5. Договір вступає в силу з моменту підписання.

6. Договір втрачає силу і вважається розірваним з моменту повернення Пайовикові суми його пайового внеску.

7. Адреси і реквізити сторін:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>