Zrazok

Зразки юридичних документів

ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ В УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

м.______________                                                                                                  ______________р.


___________________________, названа надалі «Управління», скорочено — "Установник», діюча на підставі паспорта з однієї сторони та ___________________________, надалі назване «Управляючий» в особі _________________________, діючого на підставі ______________, з іншої сторони, у відповідності зі ст.ст. 1029 – 1045 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. «Установник» передає, а «Управляючий» приймає в управління наступне нерухоме майно: ___________________________________________________, адреса якого знаходиться:

_______________________________________________________ . «Установник» є власником вищевказаного нерухомого майна на підставі: ________________________________________.

1.2. «Установник» оплачує роботу «Управляючого» у порядку та на умовах справжнього договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Обов’язки «Установника»:

        - передати майно по акту прийому – передачі;

        - оплатити роботу «Управляючого».

2.2. «Установник» має право:

        контролювати роботу «Управляючого»;

        достроково розірвати в односторонньому порядку справжній договір, попередивши про це «Управляючого» за три робочі дні.

2.3. Обов’язки «Управляючого»:

        - управляти переданим йому в управління майном в інтересах «Установника»;

        - здійснювати розпорядження «Установника»;

        - надавати звіт «Установнику» за його вимогою.

2.4. «Управляючий» має право:

        - отримувати винагороди за виповнену роботу по справжньому договору;

- укладати договори оренди переданого йому в управління майна з третіми юридичними або фізичними особами;

        - розірвати даний договір, попередивши про це «Установника» письмово за три місяці.

3. ПОРЯДОК ТА СТРОК РОЗРАХУНКУ МІЖ СТОРОНАМИ.  РОЗМІР ВИНАГОРОДИ «УПРАВЛЯЮЧОГО»

3.1. Розрахунки між сторонами справжнього договору здійснюються готівкою, або в безготівковому порядку.

3.2. Сума та строк виплати винагороди «Управляючого» обговорюється додатково згодою до справжнього договору.

4. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. «Управляючий» несе відповідальність, вказану в статті 1043 ЦКУ.

4.2. «Установник» сплачує «Управляючому» усі збитки, понесені з вини «Установника».

5. УМОВИ ДОГОВОРУ

5.1. Справжній договір складений в трьох ідентичних екземплярах, які мають однакову юридичну силу, на українській мові і знаходяться по одному екземпляру у сторін договору і нотаріуса.

5.2. «Установник» свідчить, що передане в управління майно, звільнене від будь-яких обтяжень та не являється на момент посвідчення даного договору, предметом позивів третіх осіб.

5.3. З питань, не врегульованих справжнім договором, сторони керуються діючим законодавством України.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ВИПАДКИ ЙОГО ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ.

6.1. Справжній договір вступає в силу з моменту його державної реєстрації і укладений строком на десять років.

6.2. Дія договору припиняється в наступних випадках:

        з вимоги «Установника»;

        при відмові від управління «Управляючого»;

        смерті або ліквідації сторони договору.

АДРЕСА, БАНКІВСЬКІ

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*