Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір про поділ спільного сумісного майна, набутого за час шлюбу

м.__________________                                                                                __________________р.

Попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності угод, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, діючи вільно без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, з однієї сторони - ____________________________________________, народився в місті __________________, ____________ року, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів ______________________, проживає в місті ________________, по вулиці ______________________, кв. ____, та

з другої сторони - __________________________________________________, народилася в місті __________________, ____________ року, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів ________________, проживає в місті ___________________ на вулиці ___________________, ____, кв. ____, (разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"),

уклали цей договір про наступне:

1. У зв'язку із розірванням ______________ року шлюбу, зареєстрованого _______________ року, за взаємною згодою СТОРОНИ проводять поділ спільного сумісного майна (надалі - Майно), набутого за час шлюбу.

1.1. Зазначеним Майном є:

1.1.1. легковий автомобіль марки _____________________, моделі ____________, випуску _________ року, кольору ___________________, шасі якого має № __________________________________, тип ____________________, зареєстрований за ________________________________ в _______________ міста _________________ ____________________ року за реєстраційним номером _________________ з видачею на її ім'я _________________ року Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії _____ № _____________;

1.1.2. квартира за № ____ (________________) в будинку за № ____ (____________________), що по вулиці ____________________ в місті __________________, придбана __________________________ за договором купівлі-продажу квартири, посвідченим приватним нотаріусом _________________ міського нотаріального округу ______________________ ____________________ року по реєстру за № _________.

а) Право власності на зазначену квартиру за _________________________ зареєстроване в ____________________________________ бюро технічної інвентаризації _________________ року в реєстровій книзі № _______ за реєстровим № __________.

б) Зазначена квартира складається з _________________ кімнати, розміром жилої площі _______ (___________________________________) кв. м, загальна її площа - _________ (____________________ _______________________) кв. м.

2. За цим договором

2.1. у власність _________________________________________ переходить:

2.1.1. легковий автомобіль марки _______________________, моделі __________________, випуску _________ року, кольору __________________, шасі якого має № ___________________________, тип _______________________, зареєстрований в ___________________ міста ___________________ ____________________ року за реєстраційним номером __________________;

2.2. у власності _______________________________________ залишається:

2.2.1. квартира за № ____ (_________________________) в будинку за № ____ (____________________________), що на вулиці ___________________________ в місті ________________________.

3. Зазначений легковий автомобіль СТОРОНАМИ оцінений в ________ (____________________) гривень.

4. Узгоджена СТОРОНАМИ вартість квартири складає ________ (_________________________) гривень.

4.1. Відповідно до даних, викладених в довідці-характеристиці, виданій _____________________ _________________________________________ бюро технічної інвентаризації _____________________ року за № _________, балансова вартість квартири складає _________ (________________________) гривень ____ копійки.

5. За твердженням СТОРІН до укладення цього договору зазначене в ньому майно не продане, не відчужене іншим способом, під заставою, в тому числі податковою, в спорі та під арештом не перебуває, правами третіх осіб не обтяжене, не внесене до статутного капіталу юридичних осіб.

6. Відсутність заборони відчуження квартири підтверджується довідкою, виданою приватним нотаріусом _______________ міського нотаріального округу ___________________ _____________ року за № _________________ (бланк серії _____ № _____________), та Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за № ___________ від __________________ року (бланк серії _____ № ______________).

7. Інформація про перебування відчужуваного за цим договором майна під податковою заставою в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна про податкові застави відсутня, що підтверджується Витягом із зазначеного реєстру за № _____________ від _________________ року (бланк серії ______ № ______________).

8. Сторони стверджують, що однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки, правочин спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, їх волевиявлення є вільним і відповідає їх внутрішній волі, а також те, що договір спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, не носить характеру фіктивного та удаваного правочину.

9. Сторони також стверджують, що не обмежені в праві укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або частково, не страждають на захворювання, що перешкоджають усвідомленню ними суті цього договору.

10. Витрати, пов'язані з посвідченням цього договору, сплачуються ________________________.

11. Зі змістом ст. 69 Сімейного кодексу України СТОРОНИ ознайомлені.

12. Цей договір складено в трьох примірниках, один з яких призначається для зберігання у справах приватного нотаріуса __________________ міського нотаріального округу _________________, а інші, викладені на спеціальних бланках нотаріальних документів серії _______ №, - для сторін за договором.

Підписи:

Чоловік _______________________ /_____________________________________/;

Дружина ______________________ /_____________________________________/

(посвідчувальний напис)

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*