Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір про поділ винагороди

м.__________________                                                                                __________________р.

Ми, що нижче підписалися, гр. _____________________________________, що проживає за адресою: _______________________________________________________________________________________

і гр. ________________________________________________________________, проживає за адресою: _______________________________________________________________________________________,

є співавторами винаходу ____________________________________________ (авторське свідоцтво № _______________), а також гр. ______________________________________, що проживає за адресою: _______________________________________________________________________________________, є спадкоємицем померлого __________ р. гр. ________________________________________________,

згідно зі свідоцтвом про право на спадщину, виданому ___________________________ нотаріальною конторою ___________ р. за реєстром № ___________, який є також співавтором вищевказаного винаходу, уклали цей договір про наступне:

1. Належні нам винагороди, за авторським свідоцтвом № _______, розподіляємо в наступних частках:

гр. ______________________ - _____ (_____________________) відсотків;

гр. ______________________ - _____ (_____________________) відсотків;

гр. ______________________, що є спадкоємицем гр. _____________________________ - ___________ (_______________________) відсотків.

2. Витрати по укладенню цього договору сторони сплачують в рівних частках.

3. Договір складено у трьох примірниках. Примірник цього договору зберігається в справах ___________________ нотаріальної контори, і по одному примірнику видається учасникам договору.

ПІДПИСИ СТОРІН:

_______________ (__________________)

_______________ (__________________)

_______________ (__________________)

___________ р. цей договір посвідчено мною, ______________________ нотаріусом м. _____________ _______________________________________________________________________________________.

Договір підписано у моїй присутності, особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

Текст договору прочитаний вголос.

Зареєстровано в реєстрі за №. ____________

Стягнуто за тарифом: ______________________ грн.

м.п. Нотаріус: __________________

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*