Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір про рятування

м.__________________                                                                                __________________р.

Цей договір укладений між _________________________, капітаном аварійного т/х _______________ під прапором _______________ порт приписки ____________________, що належить _____________, іменований надалі "КАПІТАН", що діє від імені судновласника, вантажовласника, фрахтувальника і

_________________________, капітаном т/х _____________________, що належить _______________, іменованим у подальшому "РЯТУВАЛЬНИК", уклали даний договір про наступне:

1. "Рятувальник" зобов'язується прикласти всі зусилля для порятунку т/х, вантажу, палива, запасів та іншого майна, що знаходиться на його борту.

2. "Рятувальник" зобов'язується також прийняти всі можливі заходи для запобігання забрудненню навколишнього середовища або максимального зменшення збитку при можливому розливі нафтопродуктів з аварійного судна в ході рятувальної операції.

3. "Рятувальник" здійснює роботи з порятунку т/х ___________________ найбільш оптимальним у даній ситуації способом.

4.3 метою досягнення корисного результату по порятунку т/х ______________________ перебування аварійного судна або виходу "Рятувальника" в іншу точку, однак розташовану не далі відстані до точки зміни курсу, "Рятувальник", за узгодженням з капітаном аварійного, судна має право залучити, в якості співрятувальників, інші судна, додаткові сили і засоби, у тому числі приналежні іншим підприємствам і організаціям.

5. План рятувальної операції узгоджується "Рятувальником" з "Капітаном".

6. "Капітан" зобов'язується активно співробітничати з "Рятувальником" у процесі рятувальної операції і забезпечити належну взаємодію екіпажа аварійного судна з "Рятувальником".

7. У тих випадках, коли для порятунку судна необхідно викинути за борт частину вантажу чи весь вантаж, або запаси і/чи приналежності судна, прорізати отвори в бортах, інших конструкціях судна чи частково або цілком затопити окремі відсіки, навмисно посадити судно на мілину, заподіяти інші ушкодження/збиток судну, вантажу, "Рятувальник" може здійснити такі дії тільки за згодою "Капітана".

8. У разі відмовлення капітана аварійного судна від виконання рекомендацій "Рятувальника" майнову відповідальність за збільшення термінів рятувальної операції, а також недосягнення корисного результату несе власник врятованого судна. У цьому випадку "Рятувальник" зобов'язаний роз'яснити капітану судна наслідки невиконання рекомендацій "Рятувальника". Якщо капітан аварійного судна продовжує відмовлятися від дачі згоди на виконання рекомендацій "Рятувальника", останній вправі припинити рятувальну операцію і вимагати від власників судна, що рятується, відшкодування всіх понесених витрат.

9. Для виконання операції по порятунку "Рятувальник" має право безкоштовно скористатися механізмами, ланцюгами, якорями, іншими механізмами й устаткуванням судна, що рятується. Однак "Рятувальник" не вправі без необхідності ушкоджувати чи кидати, жертвувати цим устаткуванням, будь-яким іншим майном, що рятується за даним договором.

10. На прохання "Капітана" "Рятувальник" забезпечує аварійне буксирування або ескортування аварійного судна в порт _____________________ або інший, зазначений "Капітаном", пункт.

11. Після завершення рятувальної операції "Рятувальник" і "Капітан" підписують "Акт про закінчення робіт з надання допомоги аварійному судну".

12. Час, витрачений на проведення рятувальної операції, рахується з моменту початку підготовки до проведення рятувальної операції, з моменту виходу "Рятувальника" з місця стоянки або зміни курсу для проходження до аварійного судна, включаючи час, витрачений на перехід до аварійного судна, його пошук до повернення "Рятувальника" у пункт виходу на рятувальну операцію або повернення його у місце зміни курсу для проходження до місця.

13. Розмір рятувальної винагороди за порятунок аварійного судна, його вантажу, палива, запасів, іншого майна, фрахту, а також за запобігання збитку від забруднення навколишнього середовища або значного зменшення від такого забруднення, визначається після завершення рятувальної операції угодою сторін або рішенням Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України

14. Розмір рятувальної винагороди визначається результатами рятування й умовами проведення рятувальної операції. При цьому враховуються:

- досягнення корисного результату рятування;

- праця і заслуги рятувальників, їхня професійна майстерність;

- небезпеки, яким піддавалися аварійне судно, його вантаж і екіпаж;

- небезпеки, яким піддавалися рятувальники;

- час, витрачений на проведення рятувальної операції;

- понесені "Рятувальником" витрати і збитки;

- вартість врятованого майна;

- спеціальне призначення судна-рятувальника;

- запобігання збитку від забруднення навколишнього середовища або значне зменшення такого збитку, заподіяного витіканням нафтопродуктів та інших забруднюючих речовин з аварійного судна;

- інші суттєві для справи і наслідку рятування обставини.

15. Розмір рятувальної винагороди не може перевищувати вартості врятованого майна/інтересу.

16. Однак, якщо без прояву недбалості з боку "Рятувальника" рятувальна операція не привела до порятунку аварійного судна та/чи іншого майна, що піддається небезпеці, чи що-небудь перешкоджає "Рятувальнику" завершити рятувальну операцію, однак позитивний результат рятувальної операції завдяки вжитим "Рятувальником" заходам дістав вияв у запобіганні збитку від забруднення навколишнього середовища від витікання нафтопродуктів чи інших шкідливих речовин з аварійного судна або значному зменшенні такого збитку, то "Рятувальник" має право на одержання від власника аварійного судна спеціальної компенсації в розмірі розумно понесених витрат зі збільшенням суми понесених витрат до 30 (тридцяти) відсотків.

17. У випадку коли капітан або власник аварійного судна після заяви з проханням про надання допомоги аварійному судну або дачі згоди на одержання послуг по наданню допомоги аварійному судну безпідставно (без будь-яких недоглядів або нераціональних дій з боку "Рятувальника") відмовляється від його послуг, "Рятувальник" має право на одержання від судновласника аварійного судна відшкодування розумно понесених витрат.

18. Якщо "Рятувальник" побажає забезпечити свої вимоги по даному договору, то він до завершення рятувальної операції або відразу після її завершення заявляє про це власникам врятованого майна / інтересу.

У випадку непредставлення належної банківської гарантії "Рятувальник", відповідно до чинного законодавства, вправі вимагати забезпечення своїх вимог щодо накладення арешту на врятоване судно, вантаж або інше майно судновласника/вантажовласника.

19. Спори, що випливають з даного договору, владнаються на підставі чинного законодавства України в Морській арбітражній комісії при Торгово-промисловій палаті України відповідно до Регламенту Морської арбітражної комісії.

20. У разі незгоди сторін владнати спір в МАК при ТТП України може бути прийнята юрисдикція Морської арбітражної комісії при ТПП.

21. Угода сторін про виплату рятувальної винагороди за рішенням арбітражу виконується сторонами у строк не більший 1 (одного) місяця після одержання всіх необхідних документів. У разі несвоєчасної оплати боржник виплачує іншій стороні пеню в розмірі 0,5 % від суми заборгованості за кожний день прострочення.

ПІДПИСИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*