Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір про технічний нагляд за виконанням будівельних робіт

м.__________________                                                                                __________________р.

СТОРОНИ:

Ми, ті що підписалися нижче, громадянин України ____________________________, з одного боку, (надалі - Сторона 1) і

__________________________________________, з іншої сторони (надалі - Сторона 2), уклали даний договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторона – 1 зобов'язується здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт з реконструкції ___________________________________________ під магазин непродовольчих товарів з надбудовою 2-го поверху для розміщення офісу.

1.2. Сторона – 2 зобов'язується по закінченні будівництва прийняти й оплатити виконану роботу.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Права й обов'язки Сторони – 1:

2.1.1. Не допускати проведення будівельних робіт без одержання дозволу інспекції _______________;

2.1.2. Не допускати проведення й прийому виконаних будівельних робіт з порушенням вимог погодженої й затвердженої проектної документації, будівельних норм, правил, стандартів і технічних умов, будгенплану, паспорта фасадів, використання недоброякісних будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, уведення в експлуатацію об'єкта з порушенням установлених правил;

2.1.3. Не допускати у виробництво проектну документацію, що не відповідає встановленим нормативним вимогам, з відступами від погоджених з місцевими органами по справах містобудування й архітектури, що відповідають органами державного нагляду;

2.1.4. Не залишати без повідомлення інспекції _____________________ технічний нагляд за об'єктом.

2.2. Права й обов'язки Сторони – 2:

2.2.1. Зажадати в Сторони – 1 і перевіряти інформацію про хід проведення будівельних робіт і здійснення технічного нагляду згідно предмета Договору;

2.2.2. Надавати на вимогу Сторони – 1 необхідну документацію.

2.2.3. Оплатити виконану роботу згідно п. 3 даного Договору.

3. РОЗМІР І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість виконання технічного нагляду згідно предмета Договору встановлюється за згодою Сторін.

3.2. Сторона – 1 проводить оплату Стороні – 2 не пізніше 30 днів після здачі об'єкта в експлуатацію.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Даний договір набуває чинності від дня його підписання й діє до дня здачі об'єкта, зазначеного в предметі Договору, в експлуатацію;

4.2. За невиконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством;

4.3. Даний договір складений у двох екземплярах, що мають однакову силу, по одному для кожної із Сторін;

4.4. Всі доповнення й зміни до даного Договору повинні бути складені у вигляді письмового Доповнення й підписані Сторонами, після чого є невід'ємної частина даного Договору;

4.5. Всі розбіжності за даним договором урегулюється шляхом проведення переговорів між Сторонами. У випадку не досягнення компромісу, суперечки розглядаються в судовому порядку, у встановленому чинним законодавством порядку.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ Й РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*