Zrazok

Зразки юридичних документів

ДОГОВІР ПРОКАТУ

м.______________                                                                                                  ______________р.

Громадянин України _______________________________________, що проживає за адресою: _____________________________________, (надалі іменується "Наймач"), з однієї сторони, та ______________________________________, (надалі іменується "Наймодавець") в особі _________________________________, що діє на підставі ___________________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір прокату (надалі іменується "Договір") про наступне.

1. За цим Договором Наймач отримує від Наймодавця в строкове платне користування передбачені цим Договором рухомі речі (надалі іменується "речі"), за що зобов'язується щомісяця не пізніше ___ числа поточного місяця сплачувати готівкою в касу Наймодавця гроші в наступних розмірах (визначених на підставі тарифів Наймодавця):

Назва речі

Заводський або інвентарний №

Технічний стан

Розмір щомісячної плати

2. Передача речей за цим Договором від Наймодавця Наймачу відбувається в момент укладення Сторонами цього Договору.

3. Передача речей за цим Договором від Наймодавця Наймачу та від Наймача Наймодавцю здійснюється за актами приймання-передачі.

4. Речі мають використовуватися Наймачем для задоволення його побутових невиробничих потреб.

5. Наймач не має права на укладення договору піднайму щодо речей та не має переважного права на купівлю речей у разі їх продажу Наймодавцем.

6. Капітальний і поточний ремонт речей здійснює Наймодавець за свій рахунок, якщо він не доведе, що пошкодження речей сталося з вини Наймача.

7. В разі прострочення платежу понад встановлений п. 1 цього Договору строк з Наймача стягується пеня в розмірі ___ % від суми несплаченого вчасно платежу за кожний день прострочення платежу.

8. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печаткою Наймодавця.

9. Строк цього Договору та строк користування речами встановлено Сторонами до __________ року.

10. Наймач має право відмовитися від цього Договору і повернути речі Наймодавцеві у будь-який час до закінчення строку цього Договору, сплативши при цьому плату за прокат речей, зменшену відповідно до тривалості фактичного користування речами.

11. Не пізніше, ніж за ________ до закінчення строку цього Договору, Наймач зобов'язаний повернути речі Наймодавцеві в такому ж стані, в якому він отримував їх у користування із урахуванням їх можливого природного зносу.

 РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*