Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір транспортної експедиції

м.___________

"___"_______________р.

Транспортне підприємство__________________________________________________________, далі -

"Експедитор", в особі керівника ___________________________________________________ діючого на

підставі Статуту, з одного боку, і

Підприємство______________________________________________________________________, далі - "Клієнт" (вантажовідправник або вантажоодержувач), в особі керівника ______________________________

____________________________________, діючого на підставі Статуту, з другого боку, уклали цей договір про наступне:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Експедитор бере на себе зобов'язання за плату силами свого представника виконати для клієнта пов'язані з перевезенням вантажу допоміжні операції, а саме:

- оформлення накладних на вантаж, що відправляється;

- оформлення одержання вантажів, що прибувають;

- доставка вантажу перевізникові зі складу вантажовідправника і від перевізника - на склад вантажоодержувача;

- додаткові послуги (перевірка кількості і стану вантажу, його навантаження та розвантаження, сплата мита, зборів та витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних процедур тощо).

  1. УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Клієнт видає експедиторові довіреність (якщо вона необхідна для виконання його обов'язків).

2.2. Експедитор надає послуги особисто, а у необхідних випадках може залучати для виконання своїх обов'язків інших осіб, але залишається відповідальним перед клієнтом за виконання умов договору.

2.3. Клієнт повинен надати експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інформацію, необхідну експедиторові для виконання передбачених договором обов'язків.

2.4. Експедитор повинен повідомити клієнта про виявлені недоліки одержаної інформації, а в разі її неповноти запросити у клієнта необхідну додаткову інформацію.

2.5. Ненадання клієнтом необхідної інформації дає право експедиторові на відкладення виконання відповідних обов'язків до її надання.

2.6. Клієнт несе відповідальність за збитки, завдані експедиторові у зв'язку з порушенням обов'язків щодо надання інформації у п. 2. 1.

2.7. Експедитор зобов'язаний прийняти вантаж від вантажовідправника згідно з товаротранспортною накладною.

  1. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. За виконання передбачених договором послуг експедиційного обслуговування клієнт сплачує експедиторові ___ грн. шляхом перерахування цієї грошової суми на розрахунковий рахунок експе дитора до (або після) надання послуг.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЕКСПЕДИТОРА

4.1. Експедитор несе повну відповідальність за збереження прийнятого для супроводження вантажу, якщо не докаже, що знищення або пошкодження вантажу виникло не з його вини.

  1. Відповідальність за невиконання та неналежне виконання обов'язків, що становлять зміст до даткових послуг, надання яких взяв на себе експедитор, визначається законодавством про відповідний договір.
  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей договір вступає в дію після його підписання сторонами з "____"_______________ року і є чинним до "____"____________________ року.

5.2. Сторони мають право відмовитись від виконання договору, попередивши про це іншу сторону не пізніше як за ___________ днів.

5.3. Сторона, яка відмовилась від виконання договору, відшкодовує іншій стороні завдані цим збитки.

  1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Всі неврегульовані між сторонами спори підлягають вирішенню в судовому порядку. Цей договір складено в двох примірниках: по одному для кожної із сторін. Кожен примірник має однакову юридичну силу.

  1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*