Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір з автором на підготовку Політологічного словника

м. Київ, двадцятого травня ______________________ року

Ми, що нижче підписалися, _____________________________________, доцент кафедри історії, і _________________________________, студент V курсу історичного факультету, що далі йменуються"Автор", з одного боку, і науково-інформа ційне товариство "________________________", що далі йменується"Замов ник", в особі уповноваженого _________________________________, який діє на підставі доручення №______ від ______________ р., з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. Автор зобов'язується підготувати "Політологіч ний словник" обсягом 20 друк. арк. і передати його "За мовникові" до 1 грудня __________ року.

2. Замовник оцінює замовлену роботу в розмірі 100 (сто) гривень за друкований аркуш, а також 5 (п'ять) відсотків від реалізації видання.

3. Замовник дає висновки про якість виконаної робо ти до 1 березня _____________ року. У разі її позитивної оцінки Авторові до 1 березня ____________ р. виплачується перша час тина гонорару в розмірі 60 (шістдесят) гривень за друкований аркуш, друга частина — після реалізації видання. При порушенні Автором строків подачі слов ника або його низькій якості, що мають засвідчити не менш як 5 рецензентів. Замовник має право розірвати договір.

4. Після виплати Авторові гонорару єдиним влас ником словника стає Замовник, який здобуває право видавати й перевидавати словник, сплачуючи при цьо му Авторові 5 (п'ять) відсотків від реалізації видання.

Автор (особисті підписи)

Замовник (особистий підпис)

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*