Zrazok

Зразки юридичних документів

Примірний договір особистого страхування від нещасних випадків

м.__________________                                                                                __________________р.

_____________________________________ (найменування страховика), іменоване надалі Страховик, в особі _____________________________, діючого на підставі ______________, з одного боку, і

______________________________ (найменування страхувальника), іменоване надалі Страхувальник, в особі ____________________________, що діє на підставі ______________, з іншого боку, уклали на користь працівників Страхувальника у кількості ____________ осіб договір страхування від нещасних випадків на наступних умовах.

1. Страховик зобов'язується в межах страхової суми, що становить _______________ (сума прописом) гривень на кожного працівника, виплатити особі, на користь якої укладено договір:

а) при втраті працездатності - допомога у розмірі середньоденного заробітку за кожен день непрацездатності, починаючи з 11 дня, але не більше 50% страхової суми (при страхуванні працівників підприємств середньоденний заробіток береться з розрахунку в цілому по підприємству) ;

б) при настанні інвалідності - одноразова допомога в таких розмірах від страхової суми: I група інвалідності - 100%, II - 50%, III - 25%.

2. У разі смерті особи, на користь якої укладено договір, одержувачем страхової суми є _____________________________________________________.

3. Виплати проводяться в 3-денний термін з дня отримання Страховиком відомостей, що підтверджують факт нещасного випадку і настання у застрахованої особи в зв'язку з цим зазначених у п. 1 цього договору наслідків.

4. Страховик має право знизити розмір виплати на 25-50% при настанні нещасного випадку в результаті дії (бездіяльності) застрахованої особи, яка перебуває в стані сп'яніння, або в

внаслідок здійснення ним умисних протиправних дій.

5. Страхувальник зобов'язується:

а) сплатити Страховику страховий платіж у розмірі _________ (сума прописом) гривень.

б) негайно повідомляти Страховику про обставини, з настанням яких виплати за цим договором.

6. Термін дії договору: з ___________________по ________________

7. Дія цього договору може бути продовжена на новий термін _________ шляхом повідомлення про це Страховика не пізніше одного місяця до закінчення терміну діючого договору та сплати страхового платежу.

8. Інші умови за договором: _____________________________________________________________

9. Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*