Zrazok

Зразки юридичних документів

Шлюбний договір (нотаріально завірений)

Місто _______________________,

__________________________________ Року, _____________ місяця, ______________числа

Ми, __________________________________ (ПІБ) (ІН _____________, паспорт _________________, виданий ___________________________________________________) - далі за текстом "Чоловік", проживає в ___________________________________________________________ і

__________________________________ (ПІБ) (до шлюбу ___________________) (ІН ______________, паспорт ______________, виданий _______________________________________________) - далі за текстом - "Дружина", проживає в ____________________________________________________.

Шлюб між якими зареєстровано відділом РАЦС ____________________ управління юстиції у м. ________________ _____________ року, запис № __________, про що видано свідоцтво про шлюб № ________________, надалі "Подружжя",

маючи намір врегулювати майнові права і обов'язки подружжя, попередньо ознайомленні з вимогами чинного законодавства щодо дійсності правочинів, розуміючи значення своїх дій та керуючись ст. ст. 92-103 Сімейного кодексу України, уклали цей договір про наступне:

1. Майно (рухоме і нерухоме), придбане Подружжям під час шлюбу, є особистою приватною власністю того з подружжя, на чиє ім'я воно зареєстроване або визначене, як спільна часткова власність.

2. У разі розірвання шлюбу, придбане під час шлюбу майно залишається тому з подружжя, на чиє ім'я воно зареєстровано, а придбане як спільна часткова власність - розподіляється у відповідність з частками, визначеними у відповідних договорах.

3. Подружжя домовились, що при укладанні договорів купівлі майна (як рухомого, так і нерухомого), кожен із подружжя має право діяти самостійно. Додаткова згода другого чоловіка на укладення договору купівлі-продажу не потрібно.

4. Шлюбний договір може бути змінений або розірваний у будь-який час за згодою сторін, оформлений нотаріально.

5. Шлюбний договір припиняється в день подання нотаріусу спільної заяви Подружжя про відмову від нього.

6. При наявності спору шлюбний договір може бути змінений або розірваний на вимогу одного з подружжя в судовому порядку.

7. Зміст договору, правові наслідки вибраного ними правового режиму майна, відповідальність, права ті обов'язки, а також зміст ст. ст. 92-103 Сімейного кодексу України сторонам нотаріусом роз'яснено.

8. Цей договір набуває чинності в день його нотаріального посвідчення.

9. Витрати, пов'язані з оформленням та посвідченням даного договору, сторони сплачують порівну.

10. Цей договір включає повний обсяг угод між сторонами по відношенню до предмету цього договору, відміняє і робить недійсними всі інші зобов'язання, які могли бути прийняття або зроблені сторонами в усній або письмовій формі до укладання цього договору.

11. Цей договір укладено у трьох примірниках, один з яких зберігається у справах приватного нотаріуса ___________________ міського нотаріального округу __________ (реєстраційне посвідчення № ________, вид. Управлінням юстиції м. ____________), а інші - видаються кожному з подружжя.

ПІДПИСИ

Місто ______________, _______________ року

Цей договір посвідчено мною, приватним нотаріусом ________________________ міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ____________

Стягнуто плати - __________ гривень, вартість 2-х бланків - ___ гривень.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*