Zrazok

Зразки юридичних документів

Шлюбний договір (укладений до реєстрації шлюбу)

м.__________________                                                                                __________________р.

Ми, громадяни України, ______________________________ (ідентифікаційний номер _____________, паспорт серії ____ № ____________, виданий _______________________________________________), який мешкає за адресою: ______________________________________________________________, та

______________________________ (ідентифікаційний номер ________________, паспорт серії ____ № ____________, виданий _______________________________________________), який мешкає за адресою: ____________________________________________________________, надалі "СТОРОНИ", у присутності свідків: ______________________________________________, який мешкає за адресою: _______________________________________________________, і ______________________________, який мешкає за адресою: ________________________________________________________________, вступаючи у шлюб та маючи намір врегулювати майнові відносини між нами як подружжям і визначити наші майнові права й обов'язки, уклали цей Шлюбний договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ми визначаємо даним договором наші майнові права та обов'язки у шлюбі і на випадок його розірвання.

1.2. Ми домовилися зберегти особисту власність кожного з подружжя на майно, що придбане до реєстрації шлюбу, а із майна, яке буде нажите нами під час шлюбу, 2/3 (дві третини) належатимуть мені, _________________________________, а 1/3 (одна третина) - мені, ________________________.

Або (а майно, яке буде нажите нами під час шлюбу є спільною сумісною власністю).

Або (а майно, яке буде нажите нами під час шлюбу є спільною сумісною власністю за винятком майна, що підлягає державній реєстрації, яке є (буде) особистою приватною власністю кожного із подружжя, на чиє ім’я воно буде зареєстровано).

1.3. Це право зберігається за нами і у випадку, коли один із нас буде зайнятий веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми, навчанням або не матиме постійної роботи та доходів.

1.4. На праві спільної сумісної власності нам буде належати кошти і майно, які придбаватимуться нами в період зареєстрованого шлюбу, а також коштовні (вартістю понад _____) речі індивідуального користування.

1.5. Інше майно, набуте кожним із нас до шлюбу, або набуте кожним із нас за час шлюбу, але за кошти, що належали кожному з нас особисто, а також одержане кожним з нас в дар або внаслідок спадкування у період перебування у шлюбі, є особистою приватною власністю кожного з нас.

1.6. На момент укладання цього договору гр. _______________________ на праві особистої власності належить:

а) квартира № _____ у будинку ______ по вул. ____________________, в м. _______________, яка складається з двох кімнат загальною площею ________ кв.м., право власності підтверджується договором купівлі-продажу від ____________ року, посвідченим приватним нотаріусом ___________ міського нотаріально округу ______________________. (реєстраційний запис № _______________), та реєстраційним посвідченням № ________ від ___________ року, яке видане ______________________ міським бюро технічної інвентаризації;

б) автомобіль марки __________________, державний номерний знак ______________, двигун № ________________, шасі № ___________, технічний паспорт серія _____ № _______________, виданий МРЕВ ДАІ м. _____________, _____________ року;

в) грошові кошти в сумі ________ доларів США, які знаходяться на вкладі в ______________, МФО _____________

1.7. Гр. ______________________, на момент укладення цього договору, на праві особистої власності належить:

а) житловий будинок _____________, що розташований в _____________________________ та приватизована земельна ділянка площею __________ га з відповідними господарськими будівлями та спорудами;

б) пральна машина ___________, № ____________, __________ року випуску;

в) холодильник марки ____________, № _____________, ________ року випуску;

г) телевізор ____________, № ____________, _________ року випуску;

1.8. Сторони мають право користуватися майном іншої сторони, яке належить останній до реєстрації шлюбу, у відповідності до визначення майна.

2. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

2.1. Я, ______________________, зобов'язуюсь забезпечити проживання своєї сім'ї в окремій квартирі, окремо від батьків протягом перших п'яти років подружнього життя.

Або:Я, _______________________, зобов'язуюсь разом зі своєю дружиною, _____________________, утримувати її непрацездатну матір - _____________________, надати можливість для проживання її разом з нами, виділивши їй окрему кімнату, а також надавати щомісячно грошові суми в розмірі ____ грн.

У зв'язку з цим при можливому поділі майна, яке буде набуто під час шлюбу, розмір моєї частки зменшується відповідно на суму ________ грн., що буде витрачена на утримання її матері.

Або:

У випадку розірвання шлюбу, я ___________________________, зобов'язуюсь забезпечити дружину (з дитиною) однокімнатною квартирою у багатоквартирному будинку у місті ___________ загальною площею не менш _____ кв.м., а за наявності (двох) дітей і у разі їх проживання з (виховання) матір’ю - двокімнатною квартирою загальною площею _____ кв.м. в строк не пізніше ______ місяців з моменту розторгнення шлюбу.

2.2. Я, ___________________, зобов'язуюсь ощадливо ставитись до сімейного бюджету, здійснювати облік проведених витрат покупки на суму більше _____________, про що ставити до відома чоловіка.

2.3. Придбання речей на суму більше ____________________ здійснюється за спільною попередньою домовленістю подружжя.

2.4. У разі втрати одним із подружжя працездатності інший зобов'язується надавати йому моральну та матеріальну допомогу у розмірі не менше _____________ мінімальних заробітних плат щомісячно.

2.5. Сторони зобов'язані піклуватися про спільне майно та про майно, яке належить іншій стороні, вжити всіх необхідних заходів для охорони майна та додержуватися прав та законних інтересів іншої сторони, встановлених даним договором.

2.6. Ведення домашнього господарства приймаємо на себе в рівних обов'язках.

2.7. Ми беремо на себе рівну відповідальність за утримання, виховання на навчання наших дітей.

2.8. Жоден з членів подружжя не має права обмежувати одне одного у виборі занять, кола спілкування, видів спорту, тощо.

3. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

3.1. Ми погодились, що невиконання умов договору може вважатися підставою для розірвання шлюбу.

3.2. Цей Шлюбний договір не може бути змінений в односторонньому порядку. Зміни до цього Шлюбного договору можуть бути внесені нами шляхом складання Додаткової угоди до цього Шлюбного договору, яка підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

Ми маємо право відмовитися від цього Шлюбного договору. Наші права та обов'язки, визначені цим Шлюбним договором, припиняються в день подання нами до нотаріуса заяви про відмову від цього Шлюбного договору.

3.3. У разі розірвання шлюбу майно, яке належало сторонам до реєстрації шлюбу, до складу майна, яке підлягає розподілу, не входить.

3.4. При розірванні шлюбу спільне майно підлягає розподілу між двома сторонами в рівних частинах кожній (або________________________________)

3.5. Усі вклади та майно, що будуть придбаватися на ім'я дітей за рахунок спільних коштів, у випадку розірвання шлюбу та розподілу майна будуть вважатися такими, що належать дітям, і не будуть підлягати врахуванню при розподілі майна подружжя.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Цей Шлюбний договір укладений у письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню до реєстрації шлюбу.

4.2. Зміст статей 355, 362, 364 Цивільного кодексу України та статей 92-103 Сімейного кодекс України нам нотаріусом роз'яснено. Нотаріусом роз'яснено також правові наслідки вибраного сторонами правового режиму майна.

4.3. Шлюбний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами в разі реєстрації шлюбу в органах РАЦСу.

4.5 Цей Шлюбний договір складено українською мовою, на _______ аркушах, в трьох автентичних примірниках, один з яких зберігається в справах _______ нотаріальної контори, а два інші видаються кожному з подружжя.

ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДПИСИ СВІДКІВ

Посвідчувальний напис нотаріуса

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*