Zrazok

Зразки юридичних документів

Установчий договір про створення асоціації

1.Організації-засновники:

1.1.____________________________________________________________________________

(назва юридичної особи, її представника,

_______________________________________________________________________________

повна адреса і розрахунковий рахунок)

1.2.____________________________________________________________________________

(назва юридичної особи, її представника,

_______________________________________________________________________________

повна адреса і розрахунковий рахунок)

1.3. ____________________________________________________________________________

(назва юридичної особи, її представника,

_______________________________________________________________________________

повна адреса і розрахунковий рахунок)

діючи відповідно до законодавства з метою__________________________________________

(зміст мети діяльності асоціації)

домовились створити на добровільних засадах асоціацію ______________________________

(назва асоціації)

2. Для розв'язання цього завдання асоціація здійснює:

2.1._____________________________________________________________________________

(основні напрями діяльності)

2.2._____________________________________________________________________________

2.3._____________________________________________________________________________

3. Членами асоціації можуть бути___________________________________________________

________________________________________________________________________________

(зазначити хто і розмір внеску)

4. Для правного оформлення створення і діяльності асоціації створюється група по розробці Статуту асоціації і самої асо ціації.

Перша модель:

а) члени асоціації зобов'язуються виконувати певні від рахування від свого прибутку або передавати грошові кошти у твердо фіксованій сумі, у тому числі і громадяни, протягом певного часу або щорічно. Ці кошти надходять у розпоряд ження асоціації;

б) асоціація використовує кошти, що надходять, на розсуд загальних зборів членів асоціації, але оперативно самостійно (Рада асоціації), у свою чергу асоціація бере на себе обов'язки консультування, організації реклами, правних зв'язків, під готування необхідної інформації, тобто її обов'язки не пов'я зані з майновим внеском. Друга модель:

а) члени асоціації зобов'язуються виконувати певний вне сок і передають асоціації повноваження у соціально-культур ній і управлінській сфері: пошук підрядчика, фахівців, виступ від імені члена асоціації у договорі або суперечці, для чого буде потрібно спеціальне доручення;

б) асоціація зобов'язана здійснювати передані їй повнова ження сумлінно і несе відповідальність за їх виконання перед членами асоціації, у тому числі і майнову, якщо з її провини заподіяно шкоди, і т. ін.Третя модель:

а) члени асоціації виконують певні відрахування як у виг ляді грошових сум, так і у вигляді лімітів, фондів, які переда ються асоціації для виробничої або іншої діяльності, що при носить прибуток, частину якого асоціація залишає у своєму розпорядженні, а частину виплачує членові асоціації;

б) асоціація зобов'язується використовувати передані їй лі міти і кошти у відповідності до їх цільового призначення, ра ціонально й ефективно і гарантує виплату прибутку в розмірі (або твердо фіксованим, або від отриманого прибутку).

5. Усі члени асоціації мають рівні права на участь в управ лінні справами асоціації і несуть однакову відповідальність за стан справ асоціації.

6. Асоціація вважається створеною з моменту реєстрації схваленого усіма засновниками Статуту асоціації.

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*