Zrazok

Зразки юридичних документів

Заповідальний договір (нотаріально посвідчений)

м.__________________                                                                                __________________р.

Ми, які нижче підписалися, ________________________________________________________, мешкає ___________________________________________________, названий далі "Відчужувач", і

______________________________________, мешкає _________________________________________, названий далі "Набувач", керуючись положеннями ст. 1302—1308 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про таке:

  1. Набувач зобов'язується виконати розпорядження Відчужувача: своїми засобами та за власні кошти завершити будівництво і ввести в експлуатацію гараж, розташований за адресою: ______________________________, який належить Відчужувачу на праві приватної власності.
  2. Фактична вартість незавершеного будівництва гаражу встановлена оцінкою комісії у сумі ___ (___________________) грн. (Акт оціночної комісії від _____________ р.).
  3. Також Набувач зобов'язується виконати розпорядження Відчужувача: у випадку смерті Відчужувача взяти на себе витрати, пов'язані з його похованням.
  4. У випадку смерті Відчужувача і виконання його розпоряджень, зазначених у пунктах 1 і 3 цього договору, право власності на гараж, зазначений п. 1 цього договору, переходить до Набувача.
  5. Контроль за виконанням умов цього договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини у випадку смерті Відчужувача.
  6. Договір може бути розірвано судом на вимогу Відчужувача у разі невиконання Набувачем його розпоряджень.
  7. Цей договір складено у трьох примірниках, один з яких знаходиться у нотаріуса, другий видається Набувачу, третій -Відчужувачу.
  8. До договору додається акт оцінки фактичної вартості незавершеного будівництва гаражу (додаток № 1).

Підпис Відчужувача (_____________________________)

Підпис Набувача (________________________________)

Договір посвідчений державним нотаріусом Нотаріальної контори № ______ м.__________________

_______________________________________________________________________________

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*