Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:40:29
Автор: Іван

Угода про розірвання договору

ЗАМОВНИК: ___, в особі ___, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ВИКОНАВЕЦЬ: ___, в особі ___, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали Дану Угоду про наступне: 1

Категорія: Угоди

2013-03-23 23:39:52
Автор: Іван

Угода між продавцем і покупцем про передачу авансу

"ПРОДАВЕЦЬ" має намір передати "ПОКУПЦЕВІ" або третій особі за вказівкою "ПОКУПЦЯ" права власності на нерухоме майно, що називається надалі "НЕРУХОМІСТЬ", що знаходиться за юридичною адресою: ___ (область, місто, вулиця, будинок, корпус, квартира) і приналежне "ПРОДАВЦЮ" на підставі ___ (вид і опис

Категорія: Угоди

2013-03-23 23:39:48
Автор: Іван

Угода про припинення зобов’язання зарахуванням

ПРЕДМЕТ УГОДИ 1.1 Сторони підтверджують одна одній, що між ними виникли такі зустрічні однорідні вимоги, строк яких настав: а) вимога Кредитора щодо виконання контракту (договору) №___ від ___, згідно з яким Боржник (Кредитор) повинен сплатити Кредитору (Боржнику) ___ грн за ___, одержані по

Категорія: Угоди

2013-03-23 23:39:43
Автор: Іван

Угода про співпрацю

Обов’язки Аптеки: узгоджувати разом з Фондом тематику інформації, яка надається відвідувачам Аптеки (назви препаратів без рецептурної групи, інші відомості, подані в анотаціях до цих препаратів) ; здійснювати діяльність по інформуванню відвідувачів Аптеки про ефективністьтих чи інших препаратів

Категорія: Угоди

2013-03-23 23:39:29
Автор: Іван

Додаткова угода про делькредере до договору комісії

Комісіонер приймає на себе зобов'язання відповідати перед Комітентом за виконання Стороною 1 обов'язку щодо сплати вартості реалізованої Комісіонером ___ Комітента, відповідно до Договору ___ № ___ від ___ р., укладеним між Комісіонером та Стороною 1 на виконання Договору комісії № ___ від ___ р., у

Категорія: Угоди

2013-03-23 23:39:22
Автор: Іван

Додаткова угода про розірвання Договору

___, (надалі іменується "Замовник") в особі ___, що діє на підставі ___, з однієї сторони, та ___, (надалі іменується "Виконавець") в особі ___, що діє на підставі ___, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") відповідно до ст

Категорія: Угоди

2013-03-23 23:39:18
Автор: Іван

Угода про виконання разової роботи

___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Замовник") в особі ___ ___, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___, з одного боку, та ___, (прізвище, ім'я, по батькові) що проживає за адресою___, (повна адреса) паспорт серії ___ виданий ___ (надалі

Категорія: Угоди

2013-03-23 23:39:03
Автор: Іван

Угода про соціальне економічне партнерство

___ сільська рада, в особі ___, діючого на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування", далі – Сільстка Рада, з одного боку та ТОВ "___" в особі директора ___, діючого на підставі ___, з іншого боку, далі - Товариство уклали цю Угоду про наступне: 1

Категорія: Угоди

2013-03-23 23:38:53
Автор: Іван

Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог

Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного

Категорія: Угоди

2013-03-23 23:38:47
Автор: Іван

Угода про заміну договору (НОВАЦІЯ)

ЗАМОВНИК: ___, в особі ___, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ВИКОНАВЕЦЬ: ___, в особі ___, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали Дану Угоду про наступне: 1

Категорія: Угоди

>