Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:38:27
Автор: Іван

Угода про погашення боргу

___ (повна назва підприємства-боржника) в особі директора ___, який діє на підставі повноважень, наданих йому Статутом та рішенням зборів учасників ТзОВ "___" (протокол №___ від "___"___р.), яке надалі іменується Боржник, з однієї сторони, та ТзОВ "___" в особі директора ___, який діє на підставі

Категорія: Угоди

2013-03-23 23:37:43
Автор: Іван

Угода про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки

Орендар ___, в особі ___, діючого на підставі ___, з однієї сторони, та Орендодавець ___, який є власником земельного паю (ділянки) відповідно до ___, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цю угоду про наступне: 1

Категорія: Угоди

2013-03-23 23:37:42
Автор: Іван

Угода про розірвання договору дарування

В ___ державній нотаріальній конторі за реєстровим № ___ договір дарування автомобіля марки ___ модель ___, ___ року випуску, державний номерний знак ___, кузов ___, шасі ___, двигун ___, з нашої обопільної згоди ми розриваємо

Категорія: Угоди

2013-03-23 23:37:22
Автор: Іван

Мирова угода про закриття умов договору підряду

Сторони підтверджують, що відповідно до пункту 2.1.4 договору, Стороною2 були допущені помилки та інші істотні недоліки, в частині термінів надання документації, стосовно виконання проектно-погоджувальних робіт, що було пов’язано з ненаданням Стороною1 правовстановлюючих документів на земельну

Категорія: Угоди

2013-03-23 23:37:10
Автор: Іван

Угода про ведення справи в суді (господарському суді)

В межах цієї Угоди Довіритель наділяє Юридичну фірму всіма правами, передбаченими Цивільним процесуальним кодексом України та Господарським процесуальним кодексом України, в тому числі правом подавати позовні заяви, скарги, зокрема апеляційні та касаційні, клопотання, укладати мирові угоди

Категорія: Угоди

2013-03-23 23:37:09
Автор: Іван

Угода про заміну первісного зобов'язання за Договором

___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Сторона-1") в особі ___ ___, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___, з одного боку, та ___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Сторона-2") в особі ___ ___, (посада, прізвище, ім'я

Категорія: Угоди

2013-03-23 23:36:39
Автор: Іван

Угода про заміну зобов'язання

Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного

Категорія: Угоди

2013-01-08 20:58:11
Автор: Іван

Угода про поступку права на вимогу

У строк ФІРМА зобов’язується передати ПІДПРИЄМСТВУ всю інформацію і документацію, з якої випливають обов’язки першого, що є предметом Даної Угоди.

Категорія: Угоди

2012-12-30 19:36:49
Автор: Іван

Мирова угода

У свою чергу Позивач відмовляється від своїх позовних вимог до Відповідача у вигляді відшкодування витрат у сумі.

Категорія: Угоди

>