Zrazok

Зразки юридичних документів

Додаткова угода про делькредере до договору комісії

ДО ДОГОВОРУ КОМІСІЇ № __________ від ________________ р.

м.__________________                                                                                __________________р.

Ми, _________________________________________, (далі іменується "Комісіонер") в особі _________________________________, що діє на підставі _______________________,
з одного боку, та

________________________________________________________, (далі іменується "Комітент") в особі _____________________________________, що діє на підставі ___________________________,
з другого боку (в подальшому разом іменуються "Сторони"), уклали цю Додаткову угоду про делькредере до Договору комісії № _________ від ___________ р. між Комітентом і Комісіонером (далі іменується "Угода") про таке:

1. Комісіонер приймає на себе зобов'язання відповідати перед Комітентом за виконання Стороною 1 обов'язку щодо сплати вартості реалізованої Комісіонером _______________________ Комітента, відповідно до Договору ______________________ № ________ від _________________ р., укладеним між Комісіонером та Стороною 1 на виконання Договору комісії № ____________ від ______________ р., у випадку невиконання або неналежного виконання Стороною 1 такого обов'язку.

2. Комісіонер відповідає перед Комітентом за виконання Стороною 1 вказаного грошового зобов'язання шляхом надання поруки Стороні 1 в розмірі ___ % вартості Договору купівлі-продажу продукції.

3. У випадку невиконання Стороною 1 зобов'язання, що випливає з договору купівлі-продажу продукції, Комісіонер виконує перед Комітентом частину грошового зобов'язання Сторони 1 в розмірі ____ % шляхом ___________ у строк ________________.

4. Виконання Комісіонером частини зобов'язання Сторони 1 перед Комітентом надає Комісіонеру права вимоги з Сторони 1 суми грошових коштів в розмірі невиконаного грошового зобов'язання Сторони 1.

5. Ця додаткова угода про делькредере є невід'ємною частиною Договору комісії _________ N ____ від "___" ____________ ______ р. і набирає чинності з моменту її підписання сторонами.

6. Інші положення:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>