Zrazok

Зразки юридичних документів

Додаткова угода про розірвання Договору

про розірвання Договору № ______ від __________ р.

м.__________________                                                                                __________________р.

_________________________, (надалі іменується "Замовник") в особі __________________________,

що діє на підставі _________________________, з однієї сторони, та

_________________________, (надалі іменується "Виконавець") в особі _________________________,

що діє на підставі _________________________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") відповідно до ст. ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України уклали цю Додаткову угоду про розірвання Договору ____________________ № _______ від _____________ р., укладеного між _________________ та _______________, (надалі іменується "Угода") про наступне:

1. Замовник і Виконавець у зв'язку з _______________________________________________________,

(мотиви, причини, через які сторони вирішили розірвати договір) дійшли згоди розірвати Договір № ________ від _________ р., укладений між Замовником та Виконавцем (надалі іменується "Договір").

2. З моменту набрання чинності цією Угодою зобов'язання Сторін, що виникли з Договору, припиняються і Сторони не вважають себе пов'язаними будь-якими правами та обов'язками, що виникли із Договором.

3. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за Договором, до моменту його розірвання.

4. Обов'язки Сторін, виконання яких Сторонами розпочалося до моменту набрання чинності цією Угодою, повинні бути виконані Сторонами в наступному порядку та на таких умовах:

Замовник: _________________________________________________________.

Виконавець: _______________________________________________________.

5. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

6. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>