Zrazok

Зразки юридичних документів

УГОДА

про передачу завдатку

м.______________                                                                                                  ______________р.

_________________________ (далі - Продавець) в особі ______________________________, що діє на підставі ___________, з однієї сторони, та ____________________ (далі - Покупець), з другої сторони, уклали цю угоду про наступне.

  1. Сторони домовились про купівлю-продаж автозапчастин ___________________, які Продавець зобов'язується передати Покупцеві у строк до _______________, а Покупець зобов'язується прийняти й оплатити їх у строк ____________________.
  2. Вартість автозапчастин складає _____________ грн.
  3. На підтвердження зобов'язання щодо прийняття та оплати вищезазначених запчастин і на забезпечення виконання цього зобов'язання Покупець передає Продавцю завдаток у розмірі _____________ грн. у рахунок належного з Покупця зазначеного платежу за запчастини.
  4. У разі порушення Покупцем вищезазначеного зобов'язання завдаток залишається у Продавця.
  5. У разі порушення Продавцем зобов'язання щодо передачі Покупцеві запчастин Продавець зобов'язаний повернути Покупцеві завдаток та додатково сплатити суму в розмірі завдатку.
  6. Сторона, винна у порушенні вищезазначених зобов'язань, має відшкодувати другій стороні збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір завдатку.
  7. Зміна або розірвання домовленості про купівлю-продаж автозапчастин допускається лише за згодою сторін. У разі припинення зазначеної домовленості до початку її виконання або внаслідок неможливості її виконання завдаток підлягає поверненню Продавцем без додаткової сплати суми в розмірі завдатку.
  8. Усі спори, що пов'язані із цією угодою, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку.
  9. Усі правовідносини, що виникають і зв'язку з виконанням умов цієї угоди і не врегульовані нею, регулюються відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
  10. Ця угода складена у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань з купівлі-продажу автозапчастин.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>