Zrazok

Зразки юридичних документів

УГОДА

про поступку договору

м. ____________                                                                                 "____" ___________ ______ р.        

ЦЕДЕНТ: __________________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

НАСТУПНИК: ______________________________________________________________,

в особі ___________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Дану Угоду про наступне:

1. ЦЕДЕНТ передає, а НАСТУПНИК приймає на себе права та обов’язки першого і стає стороною по договору _______ № ______ від "____" ____________ _____ р. між ЦЕДЕНТОМ і _____________________________________ (далі за текстом – КРЕДИТОР).

2. За Даною Угодою НАСТУПНИК зобов’язується здійснювати (замість ЦЕДЕНТА) всі права і обов’язки ЦЕДЕНТА за вищезазначеним договором.

3. Згоду КРЕДИТОРА на переказ боргу одержано у відповідності до ____________________.

4. У відповідності до вищезазначеної поступки договору ЦЕДЕНТ виплачує НАСТУПНИКУ винагороду: ____________________________________________________________________.  

5. Порядок розрахунків за п.4 Даної Угоди:

5.1. Строк оплати складає ______________________________________________________    

з моменту ______________________________________________________________________.

5.2. Порядок оплати __________________________________________________________.  

                                                            (поштовий, телеграфний)

5.3. Вид розрахунків __________________________________________________________.  

                                                (готівковий, безготівковий, змішаний)

5.4. Форма розрахунків _______________________________________________________.

                                             (платіжне доручення, чек, вимога-доручення, акредитив)

6. У строк ______ ЦЕДЕНТ зобов’язаний передати НАСТУПНИКУ всю документацію, з якої випливають права і обов’язки першого, за договором, поступка котрого є предметом Даної Угоди.

7. Дана Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.

8. Дану Угоду укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

9. Поступка договору у відповідності до Даної Угоди не тягне за собою жодних змін умов першого.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>