Zrazok

Зразки юридичних документів

Угода про припинення зобов’язання зарахуванням

м.__________________                                                                                __________________р.

Сторони:_______________________________________________________________________________,

(повна назва)

яке надалі іменується Боржник, в особі __________________________________________________, що діє на підставі повноважень, наданих йому (їй) ________________________, та

_______________________________________________________________________________________,

(повна назва)

яке надалі іменується Кредитор в особі ________________________________, що діє на підставі повноважень, наданих йому (їй) _____________________________, керуючись ст. 217 Цивільного кодексу України та заявою Боржника, уклали цю угоду про припинення зобов’язання зарахуванням на таких умовах.

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1 Сторони підтверджують одна одній, що між ними виникли такі зустрічні однорідні вимоги, строк яких настав:

а) вимога Кредитора щодо виконання контракту (договору) №_____ від __________, згідно з яким Боржник (Кредитор) повинен сплатити Кредитору (Боржнику) ______ грн за ______, одержані по товарно-транспортному документу — _______ і рахунку — ___________.

б) вимога Боржника, щодо виконання контракту (договору) №_______ від ___________, згідно з яким Боржник (Кредитор) повинен сплатити Кредитору (Боржнику) ________ грн за ____________, одержані по товарно-транспортному документу — ____________ і рахунку — ______________.

1.2. Відповідно до заяви Боржника (лист №_______ від __________) та правила ст. 217 ЦК України вимога Кредитора в сумі______ грн погашається зустрічною вимогою Боржника на таку ж суму _________ грн, зобов’язання Боржника, щодо сплати боргу в сумі __________ грн Кредитору припиняється.

1.3. Одночасно припиняється зобов’язання Кредитора щодо сплати Боржнику суми _________ грн.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ СТОРОНАМИ ДІЙ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЦЮ УГОДУ

2.1. Сторони виконують дії, що забезпечують припинення взаємних зобов’язань, а саме:

2.1.1 відкликають із обслуговуючих їх банків платіжні документи на стягнення боргу і відкликають рахунки на оплату по контрактах (договорах), зазначених у пп. "а" і "б" п. 1.1 цієї угоди;

2.1.2 здійснюють відповідні бухгалтерські проводки в головних книгах і балансах про погашення дебіторської заборгованості Боржника перед Кредитором і Кредитора перед Боржником.

2.2. Сторони гарантують одна одній, що надалі вони не уступлять свої вимоги (ст. 197 ЦК) третім особам, включаючи банки, державне казначейство і податкову службу і не переведуть свій борг (ст. 201 ЦК), а також не здійснять будь-яких дій, що призведуть до застави або до придбання права вимоги (факторингу).

2.3. Сторони гарантують одна одній, що жодна з них на день укладання цієї угоди не перебуває в режимі податкової застави.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторони відповідають одна перед одною за збитки (ст. 203 ЦК), спричинені неналежним виконанням зобов’язань, передбачених п. 2.1 і за порушення гарантій, взятих на себе відповідно до п. 2.2 цієї угоди.

3.2. Сторони зобов’язуються одна перед одною відшкодувати збитки в заздалегідь обумовленій сумі, яка становить 30% боргу (боргів), що погашаються зарахуванням (пп. 1.2 і 1.3) незалежно від того, чи зобов’язання і гарантії (пп. 2.1 і 2.2) не виконані внаслідок винних дій, чи внаслідок дій третіх осіб, чи внаслідок неможливості виконання (ст. 212 ЦК).

4. УМОВИ ПРАВОЧИННОСТІ УГОДИ

4.1. Ця угода набирає чинності з дня її підписання шляхом:

а) одночасного підписання документа обома сторонами в одному місці;

б) надсилання поштою двох примірників, підписаних однією стороною і повернення поштою примірника, підписаного другою стороною;

в) обміном документами, підписаними сторонами, по факсу.

4.2. Ухилення однієї із сторін від виконання дій, передбачених пп. 2.1 і 2.1.2, не позбавляє цієї угоди правочинності й надає іншій стороні право на звернення в суд, арбітражний суд з позовом про примушення до виконання цих дій (ст. 6 ЦК) та стягнення збитків, обумовлених п. 3.2 цієї угоди.

5. ЮРИДИЧНІ, ПОШТОВІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>